svarstyti angliškai

svarstyti vertimas 1. (nagrinėti) consider ; (apgalvoti) weigh; (diskutuoti) discuss, debate; s. pareiškimą consider an application; s. įstatymo projektą debate a bill; būti svarstomam be under consideration/discussion; pateikti s. propose, arba put forward, for discussion; submit for consideration; s. bylą (teisme) hear/try a case ;2. (prekes ir pan.) weigh

  • nerimtai svarstyti (v.) toy
  • svarstyti apie (v.) contemplate, chew over, think over, meditate, ponder, excogitate, muse, reflect, mull, mull over, ruminate, speculate, consider

svarstyti sinonimai būti linkusiam išklausyti/svarstyti, linkęs/pasirengęs išklausyti/svarstyti, mąstyti, protauti, samprotauti, būti už/prieš, daryti prielaidą, galvoti, įsivaizduoti, įtarti, ketinti, krimstis, laikyti, manyti, pasirodyti, spėti, sukti galvą, tarti, tikėtis

Netoliese svarstyti esantys žodžiai
Kiti žodžio svarstyti vertimai