kad angliškai

kad vertimas 1. that (dažnai neverčiamas); jis sakė, kad ji ateis he said (that) she would come ; reikia, kad jis tai padarytų it is necessary that he should do this;2. (jei) if; kad turėčiau šią knygą... if I had this book...; kad ne jis, būčiau žuvęs but for him I should have perished;3. kad ir (nors ir) though , although ;4. kad ir kaip jūs stengtumėtės however hard you may try;5. kad ne... lest; jis pabėgo, kad jo nepamatytų he ran away lest he should be seen

 • esmė ta, kad boil down to
 • kad būtų pamoka kitiems () make an example of
 • kad ir kaip ten būtų () at least, leastways, leastwise, at any rate, anyhow, at all events, at any event, at all event, at all events / at any event
 • kad ir kaip () however
 • kad ir kas () anyone, anybody, whoever
 • kad galų gale () in the long run, eventually, in the long term, in time, after all, in the final analysis, ultimately, finally, in the end, at last, at long last, at the end of the day, in the event, at length
 • kad ir kaip būtų (adv.) at any rate, anyhow, anyway, in spite of it all, at least, yet, only, besides, in any case, but, however, how, in spite of that, in spite of this, just the same, nevertheless, either way, all the same
 • kad ir kaip keista () curiously enough, funnily enough, interestingly enough, oddly enough, strangely enough
 • kad ir kiek kainuotų the sky's the limit
 • kad ir labai () whereas, while, notwithstanding the fact that, meanwhile, after, despite the fact that, in spite ot the fact that, although, much as, when
 • kad nematai () turn a blind eye
 • kad jis () give (someone) his due, give…his due
 • kad kažkas ne taip () smell a rat
 • kad paskui nepatektum () bar, bar out, debar, leave out, lock out, exclude, keep out, shut out, shut
 • kad plaukai piestu atsistotų make someone's hair stand on end
 • kad taip būtų (n.) wishful thinking
 • kad viskas bus gerai hope for the best
 • kad viskas gerai () put a good face on it, grin and bear it, make the best of a bad job
 • ne tik kad ne... () far from
 • kad ne () for fear of, lest
 • kad ne (adv.) im-, in-, dis-, un-, not, n't, non

kad sinonimai atrodyti, atrodyti kaip, atsižvelgiant į, blogiausia, būti panašiam į, dėl, dėl to, gali atsitikti taip, idant, ið, jei, kadangi, kaip čia atsitiko, kodël, kodėl, nuo, per, su sąlyga, tam, turint galvoje, turint omeny, idealiai, idealu būtų, optimaliomis sąlygomis, apdrausti, atrodyti, esmė ta, kad, garantuoti, pasirodyti, stoti prieš, žiūrėti

kad .! sinonimai kad ...!

kad ...! sinonimai kad .!

kad. sinonimai kad..., kuo... kaltas, negalėti susilaikyti ne-

kad... sinonimai kad., kuo... kaltas, kuo. kaltas, negalėti susilaikyti ne-

Netoliese kad esantys žodžiai
Kiti žodžio kad vertimai