into lietuviškai

into vertimas prp 1) (pažymi veiksmą, atsakantį į klausimus "kur? ", "į ką? ") į; to come into the room įeiti į kambarį; 2) (pažymi pasikeitimą): to make into perdirbti į; to burst into tears pravirkti; 3) mat. iš; 25 into 5 equals 525 dalyti iš 5 lygu 5

 • break into pieces (v.) sudraskyti
 • bring into line (v.) suderinti
 • put into action (v.) imti á kariuomenæ
 • come into effect (v.) įsigalioti
 • come into (v.) įsitaisyti
 • look into (v.) ištirti, tirti
 • look into () apžiūrinėti, studijuoti, tyrinėti, apžiūrėti, ištyrinėti, atidžiai apsvarstyti, išnagrinėti
 • bring into line with (v.) suderinti
 • call into question (v.) klausti, paklausti, pasiteirauti, abejoti, suabejoti, versti abejoti, laikyti abejotinu
 • press into (v.) versti, priversti, išspausti
 • put into effect (v.) įgyvendinti, vykdyti
 • put into service (v.) imti á kariuomenæ
 • run into one another (v.) sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti
 • take into account (v.) paisyti, skaitytis su, kreipti dėmesį į, numatyti, atsižvelgti, turėti omeny, imtis, leistis į, turėti galvoje, puoselėti, įsigilinti, įsileisti, kreipti dėmesį
 • get into (v.) užsivilkti, užsimauti, pasidaryti, įeiti, įsivelti į ginčą su
 • grow into (v.) suaugti
 • into deep water () į sunkią padėtį, sunkioje padėtyje, keblioje padėtyje, į bėdą, bėdoje
 • put into cold storage (v.) atidėti, pasinaudoti pasiūlymu vėliau
 • run into (v.) prisidėti, prisijungti prie, prisidėti/prisijungti prie, mušti, trenkti, pataikyti į, sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti
 • run into () netikėtai sutikti, atsitiktinai sutikti, susidurti su, sužinoti, trinktelėti, atsitrenkti, trenktis, susitrenkti, atsitrenkti į ką, susidurti su kuo, susidurti
 • integration into employment (n.) į(si)traukimas į darbinę veiklą
 • re-integration into school (n.) reintegracija į mokyklą
 • reintegration into working life (n.) sugrįžimas į darbinį gyvenimą
 • fall into place (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
 • break into (v.) naudotis, remtis, įsilaužti
 • move into (v.) įeiti
 • get into s.o.'s head (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
 • put into disorder (v.) priteršti, sujaukti
 • bring into action (v.) imti á kariuomenæ
 • division into constituencies (n.) rinkimų apygardų nustatymas
 • bring into the open (v.) išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, išduoti, iškelti aikštėn
 • talk into (v.) įtikinti

into sinonimai during, even as, for, in, indoors, inside, in the course of, in the midst of, in the process of, just as, over, within, inside of

Netoliese into esantys žodžiai