geras angliškai

geras vertimas bdv. 1. (teigiamas, toks kaip reikia) good; g. maistas good food; g. oras good/fine weather; g. pažįstamas friend; jo gera savijauta he feels well; geros kokybės of high quality, good-quality attr; 2. (malonus, gailestingas, nepiktas) kind; 3. (sveikas): ligonis jau geresnis the patient is already better ; viso gero good- bye; all the best!; so long!; kas gero? what news? ; geros kloties! good luck.; ne prieš gera it is a bad omen/sign ; tu irgi g.! iron. you are a nice one, to be sure! ; g. vardas good fame/reputation; geroji pusė (audinio) the right side (of the material); ko gero... I am afraid that...; may... for all I know ; jis ko gero pavėluos he may be iate for all I know; gera valia (geruoju) voluntarily, of one's own accord , of one's own free will; jokiu geru by no means; gera tau kalbėti it is all very well for you to say; geriausiu atveju at best; nėr to blogo, kur į gera neišeitų every cloud has a silver lining; nuo gero niekas nebėga let well alone; geru ką minėti think kindly of smb; 2. dkt. (turtas, lobis) property; wealth; svetimas geras smb else's property

  • ne toks geras kaip paprastai () below par, substandard, inferior, not up to par, mean
  • labai geras (adj.) superior
  • visiškai geras (adj.) all right, fine, ok, o.k., okay, hunky-dory, very well, good
  • geras vardas (n.) good will, goodwill
  • geras sandėris () fair deal, square deal
  • gana geras (adj.) estimable, good, honorable, respectable

geras sinonimai aštrus, auksinis, budrus, būti tam tikro lygio, didelis, diplomuotas, doras, dorybingas, džiuginantis, galintis, garbingas, gerai veikiantis, gero elgesio, gerokas, gražus, įgudęs, išmaningas, išsamus, įžvalgus, kompetentingas, kruopštus, kvalifikuotas, malonus, meistriškas, nagingas, nepriekaištingas, nuodugnus, nuostabus, pajėgti susidoroti, pajėgus, patyręs, prilygti, prityręs, protingas, puikus, rimtas, solidus, sumanus, sveikas, taiklus, teikiantis pasitenkinimą, teisingas, teisingumas, teisumas, teisus, tikras, tikslus, tinkamas, tobulas, toli siekiantis, visapusiškas, visiškai geras, visiškas

Netoliese geras esantys žodžiai
Kiti žodžio geras vertimai