best lietuviškai

best vertimas 1. a geriausias (aukščiausias laipsnis iš good); best girl sužadėtinė; mylimoji; best manpajaunys; the best part didžioji dalis;2. adv geriausiai;3. v šnek. viršyti, pergudrauti;4. n pats gerumas; at best geriausiu atveju; to have the best of it laimėti; to get the best of it pasinaudoti proga; to the best of my knowledge kiek man žinoma; to do/try one's best daryti visa, kas įmanoma

 • as good as (adv.) beveik
 • at a good time (adv.) anksčiau ar vėliau, su laiku
 • be as good as one's word (v.) išlaikyti žodį, tesėti duotą žodį
 • Good Book (n.) Biblija, Senasis testamentas
 • Good Friday (n.) Didysis penktadienis
 • Good Shepherd (n.) Kristus, Atpirkėjas, Išganytojas
 • be good (v.) sektis
 • good temper (n.) geraširdiškumas
 • for good measure (adv.) priedo
 • for good (adv.) nuolatos, pastoviai
 • for good () visam laikui
 • good and (adv.) išsamiai
 • good enough (adj.) pakankamai
 • good for () galintis laikyti, pragyventi, galintis laikyti/pragyventi, pajėgus mokėti
 • good god (n.) Dievas
 • good luck! () sėkmės! laimingai!
 • good evening (adv.) labanaktis, labos nakties, saldžių sapnų
 • good morning (n.) labas rytas
 • good name (n.) talentingumas, įžymumas, šlovė, garsas
 • good riddance () galas nematė, keliauk sau sveikas
 • good day (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • good deal (n.) sėkmingas, pigus pirkinys, sandoris, komplektas, rinkinys, sklypas, aukcione parduodamas daiktas, daiktų partija, partija, siunta, krūva, pakankamai daug, aukcione parduodamas daiktas/daiktų partija
 • good faith (n.) tiesumas
 • good for (you, him etc.) (n.) šaunuolis!
 • good for you (adj.) geras, sveikas
 • good heavens! () va tai tau!, oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good heavens () va tai tau!, oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good humor (n.) geraširdiškumas
 • good looks (n.) išvaizda
 • good manners (n.) prideramas elgesys, etiketas, mandagumas, pagarbumas
 • good night (n.) labanaktis, labos nakties, saldžių sapnų
 • good old () šaunusis, šaunuolis
 • good sense (n.) sveikas protas
 • good show! () bravo!, šaunuolis!, teisingai! teisingai!, šaunu!
 • good buy (n.) sėkmingas, pigus pirkinys, sandoris
 • good gracious! () oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good gracious () va tai tau!, oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good grief! () eik šikt! šūdas!
 • good speller (n.) raštingas, mažaraštis
 • good example (n.) pavyzdys
 • good health (n.) sveikata, sveikumas
 • good health! () į sveikatą, į sveikatą!
 • good humour (n.) geraširdiškumas
 • good-time (adj.) malonus, draugiškas, linksmas
 • good works () geri darbai
 • as well (adv.) taip pat
 • get well (v.) atsigauti, pasitaisyti
 • good-for-naught (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • good will (n.) mielumas, gerumas, naudingumas, paslaugumas, gera reputacija, geras vardas, draugiškumas, geranoriškumas
 • good-bye (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • good word (n.) rekomendacinis laiškas, rekomendacija
 • well enough (adv.) pakenčiamai
 • well done (adj.) bravo!, šaunuolis!, teisingai! teisingai!, šaunu!
 • make good (v.) tesėti duotą žodį, išlaikyti žodį
 • well aware (adj.) žinantis, išmanantis
 • good-naturedness (n.) švelnumas, atlaidumas
 • good-tempered (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • good-hearted (adj.) malonus, mielas, geraširdis
 • good-looking (adj.) dailus, gražus, išvaizdus
 • good-natured (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • no-good (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • no good () niekam tikęs
 • have a good mind to (v.) labai norėti, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti
 • have a good mind to () knietėti, labai norėti
 • in good order (adv.) padoriai
 • in good time (adv.) pakankamai anksti, lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą
 • put in a good word for (v.) užtarti žodelį
 • well-groomed (adj.) tvarkingas, lygus
 • good-humored (adj.) simpatingas
 • good-humored (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • as well as () be, be to, ir, dar daugiau
 • be well (v.) tvirtai laikytis ant kojų
 • oil well (n.) naftos gręžinys
 • oil-well (n.) naftos gręžinys
 • very well (adv.) gerai, puiku!, gerai!
 • very well () visiškai geras, jau gerai, klausau, geros formos
 • well behaved (adj.) geras, gero elgesio, auksinis
 • well-behaved (adj.) geras, gero elgesio, auksinis
 • good-humoured (adj.) simpatingas
 • good-humoured (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • have a good time (v.) juoktis, kvatoti, padaryti pramogą, pralinksminti, gerai praleisti laiką, linksmintis
 • do well (v.) tvirtai laikytis ant kojų
 • fit well (v.) tikti
 • good-for-nothing (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • good-by (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • well-off (adj.) laimingas, pasiturintis, pasiturimas
 • well-meant (adj.) nuoširdus, tikras
 • well out (v.) tekėti, plūsti, plaikstytis
 • well over (v.) užplūsti, užtvindyti, užplūsti, užtvindyti
 • well-mannered (adj.) gerai išauklėtas, mandagus, civilinis, pasaulietiškas
 • well-cooked (adj.) gerai iškeptas, išvirtas
 • well-kept (adj.) tvarkingas, švarus, paruoštas, sutvarkytas
 • well-defined (adj.) ryškus
 • well-formed (adj.) gramatiškai taisyklingas
 • well-earned (adj.) pelnytas, užtarnautas, teisėtas
 • well-made (adj.) gerai padarytas
 • well-endowed (adj.) apkūni, putli
 • well-nourished (adj.) gerai maitinamas
 • well timed (adj.) pačiu laiku
 • well-timed (adj.) pačiu laiku
 • well-balanced (adj.) išlaikytas
 • well-being (n.) gerovė, suklestėjimas, sveikata, sveikumas
 • well-favored (adj.) išvaizdus, gražus, dailus
 • well-fixed (adj.) pasiturintis, laimingas, pasiturimas
 • well-grounded (adj.) protingas
 • well-heeled (adj.) pasiturintis, laimingas, pasiturimas
 • well-informed (adj.) išmanantis
 • well-known (adj.) garsus, įžymus, pagarsėjęs, plačiai pagarsėjęs, talentingas, žinomas, žymus
 • well-meaning (adj.) nuoširdus, tikras
 • well-nigh (adv.) beveik
 • well-bred (adj.) gerai išauklėtas, mandagus, civilinis, pasaulietiškas
 • well-disposed (adj.) švelnaus būdo, palankus
 • well-educated (adj.) išsilavinęs, apsiskaitęs
 • well-favoured (adj.) išvaizdus, gražus, dailus
 • well-fed (adj.) gerai maitinamas
 • well-wisher (n.) gera linkintis žmogus
 • all the best! () sėkmės! laimingai!
 • Cape of Good Hope Gerosios Vilties kyšulys
 • well-versed (adj.) patyręs
 • have the best (v.) įveikti, nugalėti
 • give one's best (v.) padaryti visa, kas įmanoma
 • well-tried (adj.) įrodytas
 • second-best (adj.) antrasis, antras pagal gerumą
 • second best (n.) antrosios vietos laimėtojas, vicečempionas
 • well-rounded (adj.) visapusiškas
 • well-situated (adj.) pasiturintis, laimingas, pasiturimas
 • best man (n.) pajaunys
 • well-read (adj.) apsiskaitęs, išsilavinęs
 • well-spoken (adj.) iškalbingas, kalbantis sklandžiai, auksaburnis, taisyklingai kalbantis
 • well-worn (adj.) pasenęs, banalus, nuvalkiotas, prasitrynęs, nusidėvėjęs, nusinešiojęs, apsinešiojęs
 • dual-use good (n.) dvejopo naudojimo gaminys
 • best of luck! () sėkmės! laimingai!
 • best-loved (adj.) didžiausias
 • get the best of (v.) įveikti, nugalėti, turėti, palenkti, išeiti į gera, paimti viršų, laimėti, turėti/paimti viršų
 • at best (adv.) daugių daugiausia, daugiausia
 • well-to-do (adj.) turtingas, pasiturintis, laimingas, pasiturimas
 • best seller (n.) bestseleris
 • do one's best (v.) susiimti, sutelkti pastangas, stengtis iš paskutiniųjų, nertis iš kailio, dėti pastangas, stengtis, padaryti visa, kas įmanoma
 • do one's level best (v.) kas įmanoma, padaryti visa, susiimti, sutelkti pastangas, stengtis iš paskutiniųjų, nertis iš kailio, dėti pastangas, stengtis
 • get the best (v.) įveikti, nugalėti
 • Good Charlotte
 • Good Samaritan law Gerojo samariečio įstatymas
 • The Good, the Bad and the Ugly Geras, blogas ir bjaurus
 • The Good Soldier Švejk Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai
 • The Very Best of Cher
Paaiškinimas anglų kalba
 • (attempt) the supreme effort one can make Type of: attempt
 • (person) the person who is most outstanding or excellent; someone who tops all others
 • (beat out) to get the better of
 • (bang-up) having desirable or positive qualities, especially those suitable for a thing specified
 • (most positive qualities) having the most positive qualities Similar to: champion, first, high-grade, optimum, primo, record-breaking, second-best,...
 • (good health, especially) in good health, especially after having suffered illness or injury Similar to: asymptomatic, cured
 • (ample) having the normally expected amount
 • (wiser, more advantageous) wiser or more advantageous and hence advisable
 • (morally admirable) morally admirable Similar to: angelical, goody-goody, redemptive, white. Described by: goodness
 • (wise, advantageous, hence) wise or advantageous and hence advisable Similar to: advisable
 • (reputable) deserving of esteem and respect
 • (advantageous) promoting or enhancing well-being
 • (nice) agreeable or pleasing
 • (righteous) of moral excellence
 • (skilled) having or showing knowledge, skill, and aptitude
 • (close) with or in a close or intimate relationship
 • (dependable) financially sound
 • (opportune) most suitable or right for a particular purpose
 • (fortunate) resulting favorably
 • (operative) exerting force or influence
 • (pleasing) capable of pleasing
 • (intellectual) appealing to the mind
 • (healthy) in excellent physical condition
 • (healthful) tending to promote physical well-being; beneficial to health
 • (discriminating) generally admired
 • (complete) performed comprehensively and completely
 • (most excellent way) in a most excellent way or manner
 • (good, proper, satisfactory) in a good, proper, or satisfactory manner, or to a high standard
 • (fully) thoroughly or completely
 • (would be sensible) it would be sensible
 • (thoroughly) completely and absolutely
 • (easily) indicating high probability; in all likelihood
 • (position, superiority, authority) from a position of superiority or authority
 • (entirely, fully) entirely or fully
 • (suitable, appropriate extent) to a suitable, appropriate extent, or degree
 • (favorably) favorably; with approval
 • (considerably) to a great extent or degree
 • (intimately) with great or especially intimate knowledge
 • (prudence, propriety) with prudence or propriety
 • (skill, pleasing manner) with skill or in a pleasing manner
 • (advantageously) in a manner affording benefit or advantage
 • (comfortably) in financial comfort
 • (unusual distress, resentment) without unusual distress or resentment; with good humor
 • (physiologist) Canadian physiologist (born in the United States) who assisted Frederick Grant Banting in research leading to the discovery of insulin (born: 1899 – died: 1978)

good sinonimai agreed!, all right, alright, fine, OK, okay, very well, well, able, absolutely delicious, accomplished, adept, adequate, admirable, adroit, advantageous, agreeable, appetising, appetizing, attentive, auspicious, authentic, available, beneficent, beneficial, benevolent, capable, careful, clever, commendable, competent, complete, considerable, dear, decorous, delectable, delicious, dependable, deserving, dexterous, dutiful, effective, efficient, estimable, excellent, exemplary, expert, exquisite, fine, friendly, full, generous, gentle, genuine, goodly, good-natured, gorgeous, gracious, great, grounded, hefty, helpful, honest, honorable, honourable, humane, in effect, in force, just, kind, kind-hearted, large, lovely, moral, near, nice, noble, obedient, obliging, pleasant, practiced, precious, proficient, profitable, proper, propitious, qualified, real, reliable, respectable, right, righteous, ripe, safe, salutary, satisfactory, satisfying, savory, savoury, scrumptious, secure, serious, serviceable, sizable, sizeable, skilful, skilled, sound, substantial, sufficient, sweet, tasty, trained, true, trustworthy, undecomposed, unspoiled, unspoilt, upright, valid, valuable, versed, virtuous, well, well-behaved, well-disposed, well-grounded, well up, well-versed, worthy, yummy, skillful, all right, gratifyingly, kindly, pleasingly, rightly, satisfactorily, satisfyingly, soundly, thoroughly, well, benefit, commodity, goodness, goods, trade good

well sinonimai good, abundantly, accurately, adeptly, advantageously, all right, alright, amply, appetisingly, appetizingly, attentively, awfully, carefully, comfortably, comprehensively, considerably, correctly, delectably, deliciously, easily, efficiently, excellently, exquisitely, fairly, fully, generously, good, gorgeously, gratifyingly, greatly, heartily, heftily, highly, intimately, kindly, lovelily, nicely, observantly, personally, pleasingly, properly, rightly, satisfactorily, satisfyingly, savorily, savourily, scrumptiously, sizably, sizeably, soundly, substantially, successfully, sufficiently, suitably, sweetly, tastily, terribly, thoroughly, tidily, tremendously, agreed!, all right, alright, fine, good, OK, okay, very well, fountainhead, shaft, stairwell, wellspring, swell

well- sinonimai aright, correctly, properly, right, rightly

Best sinonimai C. H. Best, Charles Herbert Best

best sinonimai better, better, most, best one, choice, crackerjack, cream of the crop, elite, finest, flower, jimdandy, jimhickey, the pick of the bunch, the very best, top, topper, the tops, beat, beat out, crush, get the upper hand, have the upper hand, outdo, outflank, overwhelm, scoop, shell, trounce, trump, vanquish, engulf, overcome, overmaster, overpower

Netoliese best esantys žodžiai