what lietuviškai

what vertimas pron 1) kas; what is it? kas čia (yra)?; what do you think? ką jūs galvojate?; what of it? kas iš to?; and what not ir taip toliau; 2) koks, kokia, kokie; what pencil do you take? kurį pieštuką jūs imate?; what is your sister? ką veikia jūsų sesuo? (kokia jos profesija?) 3) (eina jungtuku) kuris; tas, kuris; tai, ką; I will tell you what to do aš pasakysiu jums, ką reikia daryti; 4) (sušukimuose) kas per!, koks!; what luck! kokia laimė!; what an idea! a) kokia fantazija!; b) kokia idėja, mintis!; he knows what's what jis gudrus; what for šnek. kam?; what good is it? kokia iš to nauda?; what's next? kas toliau?; what's up? kas nutiko? koks, kas

 • what … like? kokia, koks
 • what ever () ką
 • so what () na ir kas?
 • know what's what (v.) gerai išmanyti savo dalyką, gerai nusimanyti apie
 • know what's going on (v.) gerai išmanyti savo dalyką, gerai nusimanyti apie
 • what have you () ir taip toliau ir t.t., ir taip toliau, panašūs dalykai
 • what .. for (adv.) kodėl, kodël, kaip čia atsitiko, kad
 • what for () kodėl, kodël, kaip čia atsitiko, kad
 • what . for (adv.) kodėl, kodël, kaip čia atsitiko, kad, kam
 • what ... for (adv.) kodėl, kodël, kaip čia atsitiko, kad, kam
 • what … for () kodėl, kodël, kaip čia atsitiko, kad, kam
 • what if? jei?, kas bus
 • what about? () jei., gal norėtumėt, o ką, jei..., kaip ten., kaip ten...
 • have what it takes turėti visus duomenis
 • what with dėl to, kad
 • what with () nuo, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, ið, dėl to, kad
 • what's the odds? argi tai svarbu?
 • what of it? () na ir kas?
 • what's-it (n.) mašina, įtaisas
 • what in the world(?) ką gi
 • what's more (adv.) be to, dar daugiau
 • what is more (adv.) taip pat, ir, be to, dar daugiau
 • what are you ZZZetcZZZ doing with () ką tu veiki su.?, ką tu veiki su..?, daryti su
 • what's-his (n.) jos pavardė, kokia ten jo, kokia ten jo/jos pavardė
 • come what may () kas bus, tas bus

what sinonimai how, that, that which, what a, which, who, that, whom, eh, excuse me, isn't it, pardon, right

Netoliese what esantys žodžiai