sure lietuviškai

sure vertimas 1. a 1) tikras; įsitikinęs; to stand sure tvirtai laikytis; sure of įsitikinęs; sure of oneself savimi pasitikįs; are you sure? ar jūs tikras? 2) patikimas, neabejotinas; he is sure to come jis būtinai ateis; to be sure žinoma, suprantama, neabejotina; to be sure she is not a beautyžinoma, ji ne gražuolė; well I'm sure!, well, to be sure! še tau kad nori!, žiūrėkit!; to make sure a) įsitikinti; b) aprūpinti; slow and sure lėtai, bet užtikrintai; 2. adv žinoma, be abejo; sure enough tikrai, žinoma; as sure as eggs juok. aišku, kaip dukart du

 • make sure (v.) pasitikrinti, įsitikinti
 • be sure to () nepamiršk, turėti galvoje
 • for sure (adv.) gerai, priimtinas, puiku, sveikas, taip, tinkamas, be abejo, žinoma, o kaipgi, tikriausiai, patikimai, tvirtai, iš tiesų, tikrai, aiškiai, klausau
 • for sure (adv.) be abejonės, tikriausiai, greičiausiai
 • sure as shooting (adv.) gerai, priimtinas, puiku, sveikas, taip, tinkamas, be abejo, žinoma, o kaipgi, tikriausiai, patikimai, tvirtai, iš tiesų, tikrai, aiškiai, klausau
 • sure enough (adv.) gerai, priimtinas, puiku, sveikas, taip, tinkamas, be abejo, žinoma, o kaipgi, tikriausiai, patikimai, tvirtai, iš tiesų, tikrai, aiškiai, klausau
 • sure enough () iš tikrųjų
 • sure-footed (adj.) tvirtų kojų, tvirtai stovintis ant kojų
 • to be sure (adv.) be abejonės, tikriausiai
 • as sure as kaip dukart du
 • Upper Sûre National Park Aukštutinio Siūro nacionalinis parkas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (convinced) having or feeling no doubt or uncertainty; confident and assured
 • (careful) exercising or taking care great enough to bring assurance
 • (certain, occur) certain to occur; destined or inevitable
 • (secure) physically secure or dependable Similar to: secure
 • (reliable) reliable in operation or effect
 • (trusty) of persons, worthy of trust or confidence
 • (true) infallible or unfailing Similar to: true
 • (steady) certain not to fail Similar to: steady
 • (indisputable) impossible to doubt or dispute
 • (surely) definitely or positively

sure sinonimai accurate, affirmative, assured, categorical, certain, clear, cocksure, confident, convinced, dead, decided, destined, explicit, fast, firm, honest, indisputable, inevitable, infallible, positive, precise, reliable, safe, satisfied, secure, solid, steady, trusted, trustworthy, unavoidable, undeniable, undoubted, unerring, unfailing, unharmed, unquestionable, bound to, certain, certainly, definitely, exactly, for certain, for sure, indeed, O.K., quite, really, reliably, right, safely, securely, so, sure as shooting, sure enough, surely, truly

Netoliese sure esantys žodžiai