tikras angliškai

tikras vertimas 1. real , true; (nesuklastotas) genuine, authentic; t. deimantas real/pure diamond; t. faktas actual/true/real fact; t. draugas real friend ; t. menininkas real/true artist; t. didvyriškumas real heroism; t. įvykis true story; tikrasis menas genuine art; tikroji demokratija genuine democracy; tikroji dalykų padėtis the true state of affairs; tikri dokumentai authentic documents; nuorašas t. certified true copy ;2. (tikslus) correct, right, true; (tikroviškas) truthful; t. laikas the right time; tikrąja prasme in a proper sense ; tikroji trupmena mat. proper fraction;3. (neabejotinas) sure , certain; (pabrėžiant) veritable; (patikimas) reliable; t. ženklas sure sign ; tikra pražūtis (mirtis) certain ruin (death) ; tai t. dalykas it's a sure thing; t. šaltinis reliable source ; t. sąjungininkas staunch ally; tikra priemonė infallible/unfailing remedy; eiti į tikrą mirtį go to one's death; jis t. tironas he is a veritable tyrant;4. (įsitikinęs) sure; confident; ar jūs esate t.? are you sure?; būti visiškai tikram be fully confident; būdamas visai t., kad... in the firm belief that... ;5. (nuoširdus) sincere; mokslų akademijos tikrasis narys Member of the Academy of Sciences; tikra sesuo one's own sister ; t. vyras! šnek. he-man; būkite tikri! šnek. you may be sure!, you may rely on it!; iš tikrųjų, iš tikro really ; indeed; as a matter of fact; tam t. some, certain; (specialus) special ; tam tikrais atvejais in certain cases ; tam tikromis aplinkybėmis under certain conditions; tam tikrą laiką some time

 • tam tikras kiekis (n.) measure
 • tikras velnias (n.) hellion, heller, devil
 • į(si)kūnijimas, tikras pavyzdys (n.) impression, mental picture, picture
 • tam tikras (adj.) certain, specific
 • tam tikras () such-and-such, in lieu
 • tikras pragaras (n.) chaos, pandemonium, bedlam, topsy-turvydom, topsy-turvyness
 • tikras dalykas (n.) certainty, certitude, cinch
 • visiškai tikras (adj.) condescending, proud, haughty, lofty, presumptuous, stuck-up, arrogant, cocksure, overconfident, positive
 • tikras pavyzdys (n.) mental picture, picture, impression, image
 • tikras daiktas (n.) assurance, self-assurance, confidence, self-confidence, authority, sureness, certainty
 • tikras daiktas () case
 • tikras vyras (n.) hunk, stud, he-man, macho-man, man's man

tikras sinonimai idiomatinis, savitas, aiškus, autentiškas, didelis, faktinis, faktiškas, geras, grynas, idealus, išbaigtas, įsitikinęs, kuklus, lengvas, neabejotinas, neapsimestinis, neklystantis, nepagražintas, nepriekaištingas, nuogas, nuoširdus, nustatytos prabos, paprastas, patikimas, pažodinis, plikas, puikus, realus, teigiamas, teisingas, teisus, tiesioginis, tiesus, tikrasis, tikslus, tinkamas, tobulas, vietinis

Netoliese tikras esantys žodžiai
Kiti žodžio tikras vertimai