free lietuviškai

free vertimas 1. a 1) laisvas; išlaisvintas; to make, to set free išlaisvinti; free of charge nemokamas; free from fear bebaimis; to get free iš(si)vaduoti; 2) neribotas; 3) chem. nesusijungęs; 4) savanoriškas; 5) nemokamas; free and easy laisvas, nevaržomas;2. v išlaisvinti, išvaduoti; 1)adv 2) laisvai; 3) nemokamai

 • free movement of programmes (n.) laisvas programų judėjimas
 • free will (n.) laisva valia
 • Free will Laisva valia
 • for free (adv.) be jokios priežasties, nepagrįstai, dykai, nemokamai
 • free from bacteria (adj.) sterilus
 • free competition (n.) laisvoji konkurencija
 • free circulation (n.) laisvasis judėjimas
 • free of charge (adj.) nemokamas
 • free of charge (adv.) be jokios priežasties, nepagrįstai, dykai, nemokamai
 • free energy (n.) energija
 • free enterprise (n.) privatus verslas
 • free of (v.) demobilizuoti, paleisti iš
 • Free fall Laisvasis kritimas
 • free from germs (adj.) sterilus
 • free medical care (n.) nemokama sveikatos priežiūra
 • free movement of goods (n.) laisva prekių apyvarta
 • free off (adj.) laisvas, neužimtas
 • free pardon (n.) bausmės dovanojimas
 • free movement of workers (n.) laisvas darbuotojų judėjimas
 • free education (n.) nemokamas mokslas
 • free movement of persons (n.) laisvas asmenų judėjimas
 • free from problems (adv.) sėkmingai, sklandžiai
 • free movement of capital (n.) laisvas kapitalo judėjimas
 • free from (v.) demobilizuoti, paleisti iš
 • free of duty (adj.) neapmuitinamas, be muito
 • free-lance (adj.) laisvas, neetatinis, laisvai samdomas, besiverčiantis privačia praktika, savarankiškai dirbantis
 • free port (n.) neapmuitinamo eksporto, importo uostas
 • free skating (n.) laisvoji čiuožimo programa
 • free time (n.) laisvalaikis, poilsio metas
 • free service (n.) nemokama paslauga
 • free price (n.) laisvoji kaina
 • tax-free (adj.) neapmokestintas, be mokesčių
 • free speech () žodžio laisvė
 • free weight (n.) štanga, svarmuo
 • Free verse Verlibras
 • free zone (n.) laisvoji zona
 • free-trade area (n.) laisvosios prekybos zona
 • Free trade area Laisvosios prekybos sritis
 • free-and-easy (adj.) nevaržomas, kasdieninis, paprastas
 • free-on-board price (n.) FOB kaina
 • free-spoken (adj.) tiesus, tiesmukiškas, atviras
 • free-for-all (n.) muštynės, atviros varžytynės, laisva diskusija
 • Free-tailed bat Buldoginiai šikšnosparniai
 • free-trade agreement (n.) laisvosios prekybos susitarimas
 • free credit (n.) paskola be palūkanų
 • free trade (n.) laisva prekyba
 • Free software Laisvoji programinė įranga
 • free-at-frontier price (n.) laisva pasienio kaina
 • set free (v.) išvaduoti, paleisti, duoti laisvę
 • free-range farming (n.) ganyklinė gyvulininkystė
 • industrial-free zone (n.) laisvoji pramonės zona
 • industrial free zone (n.) laisvoji pramonės zona
 • Free Democratic Party (Germany) Laisvoji demokratų partija
 • European Free Trade Association Europos Laisvosios Prekybos Asociacija
 • Free rider problem Nemokančio problema
 • Free State Stadium Free State stadionas
 • Free market Laisvoji rinka
 • Free jazz Laisvasis džiazas
 • Free imperial city Laisvasis imperijos miestas
 • High We Exalt Thee, Realm of the Free Siera Leonės himnas
 • List of free and open source software packages Sąrašas:Atviro kodo programos
 • North American Free Trade Agreement Šiaurės Amerikos laisvos prekybos sutartis
 • sugar-free (adj.) be cukraus
Paaiškinimas anglų kalba
 • (people) people who are free
 • (unloosen) to grant freedom to; to free from confinement
 • (rid) to relieve from
 • (remove) to remove or force out from a position
 • (exempt) to grant relief or an exemption from a rule or requirement to
 • (make, information, available) to make (information) available for publication
 • (discharge) to free from obligations or duties
 • (disengage) to free or remove obstruction from
 • (forgive) to let off the hook
 • (pass on) to part with a possession or right
 • (chemistry) to release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition
 • (unblock) to make (assets) available
 • (able, act, will) able to act at will; not hampered; not under compulsion or restraint Similar to: at large, autonomous, available, aweigh, clear, emancipated, footloose, out-of-school,...
 • (unconstrained, not chemically) unconstrained or not chemically bound in a molecule or not fixed and capable of relatively unrestricted motion Topics: chemistry. Similar to: liberated, unbound
 • (unpaid) costing nothing
 • (not occupied, use) not occupied or in use Similar to: unoccupied
 • (unfixed) not fixed in position
 • (not held, servitude) not held in servitude Similar to: free-soil, freeborn
 • (spare) not taken up by scheduled activities
 • (non-existent) completely wanting or lacking
 • (inexact) not literal
 • (idle) not busy or occupied
 • (adverb) without restraint

-free sinonimai outward

free sinonimai barren, big, bighearted, bountiful, candid, clear, destitute, detached, devoid, empty, familiar, freehanded, free off, generous, giving, handsome, heart-to-heart, inconsiderate, innocent, intimate, lavish, liberal, loose, off, open, openhanded, outspoken, overfamiliar, plain-spoken, spare, unreserved, unrestricted, bounteous, loose, complimentarily, complimentary, costless, for nothing, free of charge, gratis, groundless, for free, gratuitous, gratuitously, free people, deliver, disengage, emancipate, let go, let out, liberate, manumit, release, relieve, rid, save, set at liberty, set free, unbind, unfetter, absolve, deliver, discharge, disembarrass, disengage, dislodge, exempt, free from, free of, give up, justify, liberate, loose, publish, release, relieve, relinquish, resign, rid, rid of, set at liberty, turn loose, unblock, unfreeze, unloose, unloosen, walk

Netoliese free esantys žodžiai