ansiedeln lietuviškai

ansiedeln vertimas padėti, dėti, apnikti, įsigalėti, apsigyventi, įsišaknyti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

  • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
  • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
  • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
  • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
  • sich ansiedeln (v.) apnikti, įsigalėti, apsigyventi, įsišaknyti
  • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
  • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
  • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
  • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas

ansiedeln sinonimai bevölkern, einbürgern, lokalisieren, setzen, situieren, stellen, orten  (Fachsprache, Umgangssprache)

siedeln sinonimai aufbauen, sich ansiedeln, wohnen, anwachsen, anwurzeln, eingewöhnen, einleben, einsetzen, niederlassen, seinen Wohnsitz aufschlagen, sich ansiedeln, sich installieren, sich niederlassen, wurzeln, Wurzeln schlagen, sich breitmachen  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese ansiedeln esantys žodžiai