aufdrehen lietuviškai

aufdrehen vertimas atsileisti, atleisti, silpnėti, atpalaiduoti, atsipalaiduoti, atskirti, atsegti, atkabinti, susilpninti, sumažinti, paleisti, kelti, pakelti, įjungti, atsukti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, tekėti, leisti, pasisekti, veikti, dirbti, eiti, įvykdyti, padaryti, sietis, būti susijusiam, sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti, pasisukti, pasukti, pakreipti, suktis, apsisukti, apsukti, sukinėti, vingiuoti, daryti lankstą, lanką, staiga pasukti, mestis į šoną, sukti, išlėkti, nudiegti, sviesti, filmuoti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti, nukreipti, pasidaryti, pasukti kuria nors atšaka, pasukti už, tapti

 • (um-) drehen (v.) apsigręžti, atsigręžti
 • sich drehen (v.) apsisukti, sukti, apsukti, suktis, apsigręžti, atsigręžti, pasukti už, staiga pasukti, mestis į šoną
 • umdrehen (v.) išversti, apgręžti, pakeisti
 • umdrehen () pasisukti, pasukti
 • sich umdrehen (v.) pasisukti, pasukti
 • leiser drehen () pritildyti, sumažinti, susilpninti
 • lauter drehen () pagarsinti, sustiprinti
 • sich um-drehen (v.) apsigręžti, atsigręžti, pasukti už
 • sich drehen um (v.) liesti, imti, elgtis su, laikyti, gydyti, apdoroti, paveikti, aptarinėti, analizuoti, nagrinėti, būti skirtam
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • sich um die Achse drehen (v.) suktis, sukti
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • transitiv: drehend öffnen
 • transitiv: mit einem Regler nach oben schalten
 • intransitiv: umgangssprachlich: aufgewendete Kraft erhöhen

Drehen sinonimai Drehung

drehen sinonimai angehen, anlangen, begehen, betreffen, beziehen, drechseln, drechslern, einrichten, fertigbekommen, fertig bekommen, fertigbringen, fertig bringen, fertigkriegen, fertig kriegen, gehen, gelten, handeln, herumdrehen, herumkriegen, hinbringen, hinkriegen, kommen, krümmen, rasen, rollen, rotieren, schaffen, schießen, sich beschäftigen, sich beziehen, sichdrehen, sich drehen, sich krümmen, sich um die Achse drehen, sich winden, verdrehen, verwinden, winden, wirbeln, arbeiten, aufdrehen, aufnehmen, aufrollen, aufspulen, aufwickeln, aufwinden, bewältigen, bewerkstelligen, drechseln, eindrehen, erreichen, erzielen, fertigbringen, fertig bringen, filmen, funktionieren, gehen, handhaben, haspeln, herstellen, in Betrieb sein, kehrtmachen, kippen, klappen, kreisen, kurbeln, laufen, laufenlassen, leiern, locken, nudeln, ringeln, rollen, schalten, schräg stellen, schrauben, schwenken, sich kugeln, tanzen, umdrehen, umkehren, umlaufen, wellen, wenden, wickeln, winden, wirbeln, wirken, zurückgehen, zwirbeln

aufdrehen sinonimai anschalten, einschalten, erhöhen, abnehmen, andrehen, anheizen, anknipsen, anlassen, anmachen, anschalten, anstellen, ärgerlich werden, aufmachen, aufreißen, aufschieben, aufschließen, aufschlitzen, aufschneiden, aufschrauben, aufspulen, auftrennen, aufzerren, aufziehen, beheizen, beschleunigen, drehen, einheizen, einschalten, einstellen, erwärmen, explodieren, feuern, Gas geben, heizen, in Betrieb setzen, in Gang setzen, lockern, losdrehen, lösen, loslassen, losmachen, öffnen, schalten, temperieren, wärmen, warm machen, zusammenrollen, abwälzen auf  

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese aufdrehen esantys žodžiai