aufdecken lietuviškai

aufdecken vertimas atverti, suprasti, suvokti, spręsti, išnarplioti, atskleisti, išspręsti, išaiškinti, atpažinti, atskirti, koneveikti, sutaršyti, taršyti, demaskuoti, atidengti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, užlieti, apsaugoti, padengti, dengti, padengti stalą, padėti, saugoti, dengti stogą, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • decken (1 ''roof'') (v.) dengti čerpėmis, kloti plytelėmis
 • den Tisch decken (v.) padengti stalą, padengti, dengti
 • jemanden decken () dengti, saugoti
 • mit Stroh decken (v.) dengti šiaudais, nendrėmis, dengti šiaudais/nendrėmis
 • mit Ziegeln decken (v.) dengti čerpėmis, kloti plytelėmis
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Decken-Toko Juodasnapis tokas
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • transitiv: eine Decke zurückschlagen (Bett oder ähnliches)
 • auftischen, decken (Tisch oder ähnliches)
 • die Karten zeigen
 • transitiv: aufklären, die Fakten auf den Tisch legen, etwas Unangenehmes, einen Fehler, die Scham freilegen, entblößen, Hintergründe aufzeigen

decken sinonimai bedachen, den Tisch decken, hinlegen, jemanden decken, überdachen, vorsorgen, abdecken, abschirmen, anrichten, aufreiten, ausgleichen, beaufsichtigen, bedecken, befruchten, begatten, behüten, besamen, beschälen, beschirmen, bespringen, bewahren, covern, eindecken, einschlagen, im Auge behalten, Rest bezahlen, schirmen, schützen, Schutz gewähren, sichern, sich paaren, tilgen, überdachen, überdecken, überladen, überlagern, überziehen, verdecken, verteidigen, zudecken, abdecken mit  , aufpassen auf  , belegen  

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

aufdecken sinonimai ans Licht bringen, aufhellen, aufklären, auflösen, aufrollen, aufschlüsseln, aufspüren, aufweisen, aufzeigen, ausbreiten, ausfindig machen, bloßlegen, demaskieren, durchschauen, entblößen, enthüllen, entlarven, entschleiern, entschlüsseln, erhellen, erkunden, erleuchten, finden, fortziehen, freilegen, herausarbeiten, herausfinden, im Bilde sein über, klären, klarlegen, klarstellen, nachweisen, offenbaren, offen legen, verreißen, vorzeigen, zerfetzen, zur Schau stellen, heruntermachen  , verhackstücken  , auf den Gedanken kommen, auf die Idee kommen, ausklügeln, ausknobeln, austüfteln, blicken, checken, durchblicken, durchschauen, enthüllen, enträtseln, entschleiern, entwirren, fressen, herausfinden, kapieren, klären, lösen, mitbekommen, mitkriegen, schalten, schnallen, tüfteln, ausklamüsern  

Netoliese aufdecken esantys žodžiai