Abkommen lietuviškai

Abkommen vertimas atitikimas, susitarimas, sandėris, klajoti, bastytis, mesti, atsisakyti, baigti darbą, nustoti dirbus, plaukti, nešti pasroviui, nuklysti, nukrypti, paklysti, plaukti/nešti pasroviui, pakeisti pokalbio temą, nu-, iš, nuo, atėjimas, atvykimas, patekti į bėdą, turėti nemalonumų, ateiti, atvykti, būti, eiti, sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti, tapti, pasidaryti, darytis, aplankyti, užeiti, užsukti, rodyti, išstatyti, nueiti, atvažiuoti, artėti, nebemėgti, retkarčiais, būti atrastam, išaiškėti, paaiškėti, tapti žinomam, užsisakyti paštu, iškviesti, išsikviesti, kviesti, pakviesti, pasamdyti, kilti, įsitaisyti, pataikyti, priimti, atsigauti, AB (reikšmės)

 • ATP-Abkommen (n.) ATP susitarimas
 • Abkommen von Bretton Woods (n.) Bretton Woods susitarimas
 • Abkommen AKP-EG (n.) Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB konvencija
 • Abkommen von Lome II (n.) Antroji Lomės konvencija
 • Abkommen von Lome IV (n.) Ketvirtoji Lomės konvencija
 • bilaterales Abkommen (n.) dvišalis susitarimas
 • (auf und ab, hin und her)bewegen (v.) šokinėti
 • AETR-Abkommen (n.) Europos kelių transporto susitarimas
 • Abkommen mit der EG (n.) EB susitarimas
 • Abkommen von Arusha (n.) Aruša konvencija
 • Abkommen von Jaunde (n.) Jaundės konvencija
 • Abkommen von Lome (n.) Lomės konvencija
 • Abkommen von Lome I (n.) Pirmoji Lomės konvencija
 • Abkommen von Lome III (n.) Trečioji Lomės konvencija
 • Abkommen über die Sozialpolitik (n.) Socialinės politikos susitarimas
 • Allfaser-Abkommen (n.) daugiašalis tekstilės susitarimas
 • Gegenleistung für ein Abkommen (n.) finansinis susitarimo kompensavimas
 • Protokoll zu einem Abkommen (n.) susitarimo protokolas
 • SALT-Abkommen (n.) Susitarimas dėl strateginės ginkluotės apribojimo
 • START-Abkommen (n.) strateginės ginkluotės mažinimo sutartis
 • Schengener Abkommen (n.) Šengeno sutartis
 • Schengener Abkommen Šengeno sutartis
 • gemischtes Abkommen (n.) mišrus sutsitarimas
 • institutionelles Abkommen (n.) institucinis susitarimas
 • internationales Abkommen UNO (n.) JTO tarptautinis paktas
 • multilaterales Abkommen (n.) daugiašalis susitarimas
 • sektorales Abkommen (n.) sektorinis susitarimas
 • abkommen von (v.) nukrypti, laužyti, neištesėti
 • abkommen von () nebemėgti
 • internationales Abkommen (n.) tarptautinis susitarimas
 • vorläufiges EG-Abkommen (n.) EB laikinasis susitarimas
 • ab-halten (v.) įsipareigoti, padaryti, surengti, imtis
 • ab-schleppen (v.) vilkti
 • ab und zu (adv.) retkarčiais
 • etc. ab. als Regieanweisung (v.) išeina
 • hau ab! () atsipisti, nešdintis, nešdinkis
 • sich(ab, ver-)zweigen (v.) išsišakoti
 • sich(ab-,ver-) zweigen (v.) išsišakoti
 • ab und an (adv.) retkarčiais
 • etc. ab. (v.) išeina
 • von jetzt ab (adv.) ateityje, nuo šiol
 • im Kommen sein (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • aufkommen (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam, pakilti, kilti
 • aufkommen () sugalvoti, pasiūlyti
 • kommen auf (v.) pasiekti, prilygti, siekti, sudaryti
 • wieder zu sich kommen () atsigauti, atgaivinti, atgyti
 • Auskommen (n.) gyvenimas, gyvybė, gyvenimo būdas, gyvūnija, būtybės, pakankamumas
 • auskommen () sugyventi, sutarti
 • kommen lassen (v.) pakviesti, kviesti, iškviesti, pasamdyti
 • kommen lassen () užsisakyti paštu
 • nachkommen (v.) pakeisti, paveldėti, pritikti, paklusti, paisyti
 • kommen nach (v.) pakeisti, paveldėti
 • umkommen (v.) numirti, žūti, mirti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę
 • vor Hunger umkommen (v.) badauti, marinti badu, mirti, mirti iš bado
 • zukommen (v.) nusipelnyti, užsitarnauti, būti vertam, tikti
 • kommen zu (v.) priimti, pasiekti, susiklostyti, pataikyti
 • kommen zu () įsitaisyti
 • zukommen lassen (v.) gabenti, perduoti, pervežti, pranešti, susisiekti
 • Brioni-Abkommen Brioni susitarimas
 • Naivasha-Abkommen Naivašos taikos sutartis
 • Münchner Abkommen Miuncheno sutartis
 • AB Argir Argja BF
 • AB Kopenhagen Akademisk BK
 • Ab durch die Hecke Anapus tvoros
 • Investor AB
 • MySQL AB

Abkommen sinonimai Abmachung, Abschluss, Absprache, Genehmigung, Handel, Konvention, Pakt, Übereinkommen, Übereinkunft, Übereinstimmung, Verabredung, Vereinbarung, Verständigung, Zulassung, Akkord  (Jura, Rechtswissenschaft)

abkommen sinonimai Thema wechseln, sich verlaufen, treiben, verlaufen, abgleiten, ablassen, abschweifen, abschwören, abtreiben, abweichen, auf Abwege kommen, aufgeben, aus der Bahn geraten, aus der Richtung geraten, den Weg verfehlen, den Weg verlieren, die Richtung verlieren, fehlgehen, Feierabend machen, herumirren, herumschweifen, herumziehen, in die Irre gehen, irren, loskommen, schweifen, sich verfahren, sich verfliegen, sich verirren, sich verlaufen, sich verlieren, starten, streichen, streifen, stromern, umherirren, umherschweifen, umherstreichen, umherstreifen, umherziehen, vom Kurs abkommen, wandern, ziehen, zigeunern

ab sinonimai weg, ab jetzt, abwärts, fort, hernieder, herunter, hinaus, hinunter, hinweg, Hinweg, los, müde, stromabwärts, von, weg, zukünftig, von .. an  (von, + datif)

Abkomme sinonimai Abkömmling, Angehöriger, Deszendent, Enkelin, Nachkomme

Kommen sinonimai Ankunft, Besuch, Einkommen, Eintreffen, Entkommen

kommen sinonimai ankommen, anlangen, anliegen, anwandeln, aufkreuzen, aufliegen, auf Touren bringen/kommen, brennen, erfolgen, erreichen, erscheinen, flammen, gegeben werden, gelangen, gelten, gezeigt werden, hängen, herüberkommen, holen, in Teufels Küche sein/kommen, landen, laufen, spielen, überfahren, überfallen, überkommen, zeigen, anbrechen, ankommen, anlangen, anmarschieren, anrollen, antanzen, aufblühen, auf den Plan treten, auffliegen, aufgehen, aufkreuzen, aufspringen, aufsuchen, auftauchen, auftreten, aufziehen, ausgehen, ausschlagen, bereisen, besuchen, bevorstehen, daherkommen, drehen, dringen, einbüßen, einfahren, einlaufen, einrichten, eintreffen, eintreten, eintrudeln, entgegenkommen, entspringen, erscheinen, erweisen als, fallen, fertigbekommen, fertig bekommen, fertigbringen, fertig bringen, fertigkriegen, fertig kriegen, folgen, frequentieren, gelangen, geraten, herannahen, heranrücken, heranziehen, heraufziehen, herbeikommen, hereinbrechen, herfahren, herkommen, herüberkommen, hinbringen, hingehen, hinkommen, hinkriegen, in Erscheinung treten, kurz besuchen, landen, liegen an, nahen, näher kommen, rücken, schaffen, seine Schatten vorauswerfen, sich abzeichnen, sich andeuten, sich einen Weg bahnen, sich einfinden, sich einstellen, sich entfalten, sich nähern, sichtbar werden, sich zeigen, stammen, verlieren, vorbeikommen, werden, zu Besuch kommen, zukommen, zum Vorschein kommen, zusammenrücken, zuströmen, stammen von  

Netoliese Abkommen esantys žodžiai