sumažinti angliškai

sumažinti vertimas 1. diminish, decrease , lessen; (skausmą ir pan.) abate; allay knyg.; (kaltę) extenuate; 2. (kainas ir pan.) reduce, curtail, cut (down); sumažinti pusiau cut by half ; sumažinti išlaidas cut/keep down expenditure/expenses, retrench; sumažinti etatus reduce, arba cut down, staff; sumažinti kainą lower/reduce the price ; sumažinti greitį reduce speed, slow down ; decelerate; s. mokesčius lower taxes;3. (nuopelnus, vertę) belittle, detract (from), depreciate; sumažinti kieno nuopelnus belittle smb's services; detract from smb's merit

  • sumažinti (išlaidas) bring down, cut, cut back, cut down, reduce, trim, trim back, trim down
  • smarkiai sumažinti (v.) slash
  • sumažinti perpus (v.) bisect, divide in half, divide into halves, cut in two, divide in two, halve, half
  • galimas sumažinti (adj.) reducible
  • dešimt kartų sumažinti (v.) demolish, wreck, destroy, exterminate, eliminate, annihilate, extinguish, eradicate, wipe out, decimate, carry off
  • sumažinti greitį (v.) slow, decelerate, slow down, slow up, retard

sumažinti sinonimai pritildyti, susilpninti, apkarpyti, atkabinti, atleisti, atpalaiduoti, atsegti, atsileisti, atsipalaiduoti, atskirti, būti išspirtam iš darbo, išmesti iš darbo, išspirti, išvaduoti, mažėti, mažinti, nuleisti, nuraminti, nurimti, padaryti mažesnį, pakenkti, pakirpti, paleisti, palengvinti, pašalinti, silpnėti, sumaþëti, sumaþinti, sumažėti, susilpninti, sutrumpinti, užliūliuoti

Netoliese sumažinti esantys žodžiai
Kiti žodžio sumažinti vertimai