atsileisti angliškai

atsileisti vertimas 1. (apie įtemptą virvę, stygą ir pan.) slacken (oneself); turn (oneself) loose ; (apie dėmesį t. p.) relax; 2. (susilpnėti) become/grow weak(er)/feeble; weaken; slack off, slacken; šaltis atsileido the frost has slackened arba slacked off; skausmas atsileido the pain has quieted down;3. (atlyžti) calm/ quiet/settle down ; tėvas atsileido (nebepyksta) father has calmed/quieted/settled down

  • (iš)tirp(dy)ti, atsileisti (v.) dethaw, dissolve, melt, thaw, unfreeze, unthaw

atsileisti sinonimai atsipalaiduoti, nurimti, nuščiūti, atkabinti, atsegti, atšildyti, atšilti, atskirti, paleisti, sumažinti, susilpninti, tirpti

Netoliese atsileisti esantys žodžiai
Kiti žodžio atsileisti vertimai