should lietuviškai

should vertimas [Œ…d; kirčiuota forma Œud] v 1 aux vart. Future-in-the-past laiko vns. ir dgs. pirmajam asm. sudaryti; verčiama būsimuoju l.: I said I should be at home aš pasakiau, kad būsiu namie 2 aux vart. sudaryti a) sąlyginės (conditional) nuosakos vns. ir dgs. pirmajam asm.; verčiama tariamąja nuosaka: I should be glad to be here if I could aš mielai čia būčiau, jeigu galėčiau; b) tariamajai nuosakai; verčiama tariamąja nuosaka: it is necessary that he should go home reikia, kad jis eitų namo 3 mod turėčiau, turėtum ir t. t. (reiškiant privalėjimą, patarimą); (+ perfect inf) turėjau, turėjai ir t. t. (reiškiant neatliktą veiksmą); you should be punctual jūs turėtumėte būti punktualus; he should have gone jis turėjo išeiti (bet neišėjo) 4 mod turbūt; he should be at home jis turbūt namie 5 reiškiant nustebimą, pasipiktinimą ir pan.; verčiama tiesiogine nuosaka: it is strange that he should have said it labai keista, kad jis taip pasakė; why should he behave like that? ir kodėl gi jis taip elgiasi?

  • Heaven Shall Burn

shall sinonimai have to, must, need, ought to, should

should sinonimai be appropriate, become, befit, be fitting, behove, be proper, be right, have got to, have to, must, need, ought to, shall, behoove

Netoliese should esantys žodžiai