kad norvegiškai

kad vertimas ideelt, fullkomment, koke ned til, dreie seg om, komme til syne, opptre, møte, se ut som, synes, virke, forekomme, sikre, forsikre, forvisse, være sikker på, forsikre seg om, trygde, det er mest sannsynlig, ettersom, fordi, siden, tatt i betraktning, på den måten at, likne, se ut som, se ut som/til å, til å, for å, slik, så, slik/så/for at, slik at, for at, etter, oppgitt, gitt, under forutsetning av, på grunn av, takket være, gjennom, i betraktning av, med henblikk på, av, på betingelse av, kvifor, hva . for, hvorfor, hva ... for, hva... for, hvordan da?, hva kommer det av?, dersom

 • (kam) susidaryti įspūdžiui, (kad) ha inntrykk av at, tro at
 • esmė ta, kad dreie seg om, koke ned til
 • kad būtų pamoka kitiems () straffe til skrekk og advarsel
 • kad galų gale () sist, likevel, tross alt, til sist, omsider, til slutt/sist, da det kom til stykket, til slutt, langt om lenge, etter hvert, endelig, i lengden, i det lange løp
 • kad ir kaip () samme hvordan
 • kad ir kaip būtų (adv.) ikke desto mindre, uansett, likevel, i hvert fall, men...bare, hvordan man enn snur og vender på det
 • kad ir kaip keista () merkelig nok
 • kad ir kaip ten būtų () i alle fall, i hvert fall, i alle tilfeller, i det minste, alltids
 • kad ir kas () samme hvem/hva/hvor, enhver som, noen, hvem som helst, den som, alle/enhver som, en eller annen, hvem som enn, samme hvem
 • kad ir kiek kainuotų ingen øvre grense
 • kad ir labai () etter, mens . faktisk, derimot, enda, selv om, skjønt, selv om..., når, mens... faktisk/derimot
 • kad jis () gi det som tilkommer noen
 • kad kažkas ne taip () ane uråd, lukte lunta
 • kad ne () av frykt for
 • kad ne (adv.) -fri, dessverre, ikke, ikke-, –fri
 • kad nematai () lukke øynene for, se gjennom fingrene med
 • kad paskui nepatektum () holde utenfor, utelukke, adgang forbudt!, holde ute, låse ute
 • kad plaukai piestu atsistotų få håret til å reise seg
 • kad taip būtų (n.) ønsketenkning
 • kad viskas bus gerai håpe på det beste
 • kad viskas gerai () gjøre gode miner til slett spill
 • ne tik kad ne... () langt fra

kad sinonimai atrodyti, atrodyti kaip, atsižvelgiant į, blogiausia, būti panašiam į, dėl, dėl to, gali atsitikti taip, idant, ið, jei, kadangi, kaip čia atsitiko, kodël, kodėl, nuo, per, su sąlyga, tam, turint galvoje, turint omeny, , idealiai, idealu būtų, optimaliomis sąlygomis, apdrausti, atrodyti, esmė ta, kad, garantuoti, pasirodyti, stoti prieš, žiūrėti

kad .! sinonimai kad ...!

kad ...! sinonimai kad .!

kad. sinonimai kad..., kuo... kaltas, negalėti susilaikyti ne-

kad... sinonimai kad., kuo... kaltas, kuo. kaltas, negalėti susilaikyti ne-

Netoliese kad esantys žodžiai
Kiti žodžio kad vertimai