goods lietuviškai

goods vertimas n 1)pl prekės; industrial goodspramoninės prekės; consumer goods plataus vartojimo prekės; fancy goods galanterija; dry goods amer. manufaktūra, galanterija; goods office prekių kontora; 2) daiktai, turtas; 3) bagažas, krovinys; piece of goods asmuo

 • goods and services (n.) prekės ir paslaugos
 • good for (you, him etc.) (n.) šaunuolis!
 • goods waggon (n.) prekinis vagonas, platforminis vagonas
 • green goods (n.) produkcija
 • good for () galintis laikyti, pragyventi, galintis laikyti/pragyventi, pajėgus mokėti
 • good night (n.) labanaktis, labos nakties, saldžių sapnų
 • Good Book (n.) Biblija, Senasis testamentas
 • for good measure (adv.) priedo
 • good and (adv.) išsamiai
 • for good (adv.) nuolatos, pastoviai
 • for good () visam laikui
 • Good Friday (n.) Didysis penktadienis
 • good luck! () sėkmės! laimingai!
 • as good as (adv.) beveik
 • be good (v.) sektis
 • Good Shepherd (n.) Kristus, Atpirkėjas, Išganytojas
 • be as good as one's word (v.) išlaikyti žodį, tesėti duotą žodį
 • good deal (n.) sėkmingas, pigus pirkinys, sandoris, komplektas, rinkinys, sklypas, aukcione parduodamas daiktas, daiktų partija, partija, siunta, krūva, pakankamai daug, aukcione parduodamas daiktas/daiktų partija
 • good evening (adv.) labanaktis, labos nakties, saldžių sapnų
 • good old () šaunusis, šaunuolis
 • good looks (n.) išvaizda
 • good humor (n.) geraširdiškumas
 • good example (n.) pavyzdys
 • good faith (n.) tiesumas
 • good morning (n.) labas rytas
 • good day (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • good gracious! () oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good gracious () va tai tau!, oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good enough (adj.) pakankamai
 • good grief! () eik šikt! šūdas!
 • good health (n.) sveikata, sveikumas
 • good health! () į sveikatą, į sveikatą!
 • good buy (n.) sėkmingas, pigus pirkinys, sandoris
 • good heavens! () va tai tau!, oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good heavens () va tai tau!, oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good god (n.) Dievas
 • good for you (adj.) geras, sveikas
 • good humour (n.) geraširdiškumas
 • at a good time (adv.) anksčiau ar vėliau, su laiku
 • good name (n.) talentingumas, įžymumas, šlovė, garsas
 • good manners (n.) prideramas elgesys, etiketas, mandagumas, pagarbumas
 • have a good mind to (v.) labai norėti, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti
 • have a good mind to () knietėti, labai norėti
 • good show! () bravo!, šaunuolis!, teisingai! teisingai!, šaunu!
 • good riddance () galas nematė, keliauk sau sveikas
 • good speller (n.) raštingas, mažaraštis
 • in good order (adv.) padoriai
 • good will (n.) mielumas, gerumas, naudingumas, paslaugumas, gera reputacija, geras vardas, draugiškumas, geranoriškumas
 • transport of dangerous goods (n.) pavojingųjų prekių vežimas
 • no-good (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • no good () niekam tikęs
 • good sense (n.) sveikas protas
 • good-natured (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • durable goods (n.) ilgalaikio vartojimo prekės
 • good-time (adj.) malonus, draugiškas, linksmas
 • intermediate goods (n.) pusgaminiai
 • good word (n.) rekomendacinis laiškas, rekomendacija
 • in good time (adv.) pakankamai anksti, lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą
 • dual-use good (n.) dvejopo naudojimo gaminys
 • good-by (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • consumer goods (n.) plataus vartojimo prekės, vartojimo prekės
 • consumer goods (n.) vartojimo prekės
 • fancy leather goods and glove-making industry (n.) prabangių odos gaminių ir pirštinių pramonė
 • knitted and crocheted goods (n.) trikotažo gaminiai
 • good works () geri darbai
 • good-bye (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • good-for-nothing (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • have a good time (v.) juoktis, kvatoti, padaryti pramogą, pralinksminti, gerai praleisti laiką, linksmintis
 • carriage of goods (n.) prekių vežimas
 • perishable goods (n.) gendantys produktai
 • used goods (n.) naudotos prekės
 • good temper (n.) geraširdiškumas
 • good-for-naught (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • good-hearted (adj.) malonus, mielas, geraširdis
 • good-humoured (adj.) simpatingas
 • good-humoured (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • make good (v.) tesėti duotą žodį, išlaikyti žodį
 • manufactured goods (n.) pramonės gaminiai
 • non-durable goods (n.) trumpalaikio vartojimo prekės
 • seizure of goods (n.) prekių konfiskavimas
 • semi-manufactured goods (n.) pusgaminis
 • good-naturedness (n.) švelnumas, atlaidumas
 • free movement of goods (n.) laisva prekių apyvarta
 • put in a good word for (v.) užtarti žodelį
 • good-looking (adj.) dailus, gražus, išvaizdus
 • good-humored (adj.) simpatingas
 • good-humored (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • capital goods (n.) gamybos priemonės
 • good-tempered (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • Grave goods Įkapės
 • Cost of goods sold Savikaina
 • Cape of Good Hope Gerosios Vilties kyšulys
 • Good Charlotte
 • Good Samaritan law Gerojo samariečio įstatymas
 • The Good Soldier Švejk Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai
 • The Good, the Bad and the Ugly Geras, blogas ir bjaurus
Paaiškinimas anglų kalba
 • (morality) moral excellence or admirableness
 • (quality) that which is pleasing, valuable, or useful
 • (artifact) an article of commerce
 • (benefit) something that aids or promotes well-being

goods sinonimai commodity, good, trade good

good sinonimai agreed!, all right, alright, fine, OK, okay, very well, well, able, absolutely delicious, accomplished, adept, adequate, admirable, adroit, advantageous, agreeable, appetising, appetizing, attentive, auspicious, authentic, available, beneficent, beneficial, benevolent, capable, careful, clever, commendable, competent, complete, considerable, dear, decorous, delectable, delicious, dependable, deserving, dexterous, dutiful, effective, efficient, estimable, excellent, exemplary, expert, exquisite, fine, friendly, full, generous, gentle, genuine, goodly, good-natured, gorgeous, gracious, great, grounded, hefty, helpful, honest, honorable, honourable, humane, in effect, in force, just, kind, kind-hearted, large, lovely, moral, near, nice, noble, obedient, obliging, pleasant, practiced, precious, proficient, profitable, proper, propitious, qualified, real, reliable, respectable, right, righteous, ripe, safe, salutary, satisfactory, satisfying, savory, savoury, scrumptious, secure, serious, serviceable, sizable, sizeable, skilful, skilled, sound, substantial, sufficient, sweet, tasty, trained, true, trustworthy, undecomposed, unspoiled, unspoilt, upright, valid, valuable, versed, virtuous, well, well-behaved, well-disposed, well-grounded, well up, well-versed, worthy, yummy, skillful, all right, gratifyingly, kindly, pleasingly, rightly, satisfactorily, satisfyingly, soundly, thoroughly, well, benefit, commodity, goodness, goods, trade good

Netoliese goods esantys žodžiai