near lietuviškai

near vertimas 1. prp. 1) (apie vietą) arti, šalia

 • Near East (n.) Vidurio Rytai
 • Near East Artimieji Rytai
 • draw near (v.) prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis
 • a near miss netikslus pataikymas, vos išvengta nelaimės
 • Near-death experience Pomirtiniai įspūdžiai
 • near-sighted (adj.) trumparegis
 • near sighted (adj.) trumparegis
 • nowhere near () toli gražu ne
 • far and near (adv.) visur
 • come near (v.) greitai sukakti, artintis, artėti prie, prisiartinti, priartėti, artëti, artėti
 • near at hand (adv.) po ranka, ranka pasiekiamas
 • near to () apie, apytikriai, maždaug, prie, šalia, beveik, arti, daugmaž, daugiau ar mažiau, tarkim, kažkiek, šiek tiek, artimumas, artumas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (come up) to move towards
 • (near-) not far distant in time, space, degree, or circumstances
 • (left) being on the left side
 • (artificial) closely resembling the genuine article Similar to: artificial
 • (stingy) giving or spending with reluctance
 • (dear) with or in a close or intimate relationship
 • (approximate) very close in resemblance
 • (anear) near in time, place, or relationship
 • (about) of actions or states, slightly short of or not quite accomplished; all but

near sinonimai approximate, bosom, cheeseparing, close, dear, good, intimate, nigh, penny-pinching, skinny, tightfisted, about, almost, around, at hand, close, close by, most, nearby, near by, nearly, next to, odd, pretty well, thereabouts, virtually, nigh, well-nigh, about, almost, approximately, around, beside, broadly, by, close by, close on, close to, in the region of, -ish, just about, more or less, near to, next to, off, or so, or thereabouts, right by, roughly, round, roundabout, round about, some, something like, somewhere in the region of, thereabout, thereabouts, approx, in the neighborhood of, in the neighbourhood of, sort of, approach, come closer, come near, come nearer, come on, draw close, draw near, draw on, get closer, get nearer, go up, walk up

Netoliese near esantys žodžiai