large lietuviškai

large vertimas 1. a didelis; erdvus;perk. platus; at large a) laisvėje; b) ištisai; c) smulkiai; d) iš viso, apskritai; by and large apskritai paėmus; 2. plačiai; erdviai

 • Diffuse large B-cell lymphoma Difuzinė didelių B ląstelių limfoma
 • Large Magellanic Cloud Didysis Magelano Debesis
 • large vehicle (n.) didelė krovininė transporto priemonė
 • large order (n.) sunki užduotis, pernelyg didelis darbas, užduotis
 • at large (adj.) laisvas, laisvėje, palaidas, nepririštas, apskritai
 • by and large (adv.) apskritai, apskritai kalbant
 • large-hearted (adj.) geraširdiškas, labdaringas, malonus
 • as large as life patsai
 • large business (n.) didelė įmonė
 • large family (n.) daugiavaikė šeima
 • large holding (n.) didelė žemės valda
 • Large Binocular Telescope Didysis binokuliarinis teleskopas
 • A Large Ion Collider Experiment ALICE
 • large-scale (adj.) didžiulis, milžiniškas, masinis
 • large-minded (adj.) tolerantiškas, negriežtas
 • large-scale construction (n.) didelio masto statybos
 • to a large extent (adv.) daugiausia, didžia dalimi
 • Large Electron–Positron Collider Didysis elektronų-pozitronų priešpriešinių srautų greitintuvas
 • Large Copper Didysis auksinukas
 • Large Chequered Skipper Viksvinė hesperija
 • Large Blue (butterfly) Juodataškis melsvys
 • Large Skipper Miškinis storgalvis
 • Large Red Damselfly Kruvinoji strėliukė
 • Large Yellow Underwing Paprastasis geltonsparnis dirvinukas
 • Large Tortoiseshell Daugiaspalvė pleštekė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (size) a garment size for a large person Type of: size
 • (enormous) above average in size, number, quantity, magnitude, or extent
 • (significant) fairly large or important in effect
 • (rhetorical) ostentatiously lofty in style
 • (generous) generous, understanding, and tolerant
 • (conspicuous) conspicuous in position or importance
 • (comprehensive) having broad power, range, and scope Similar to: comprehensive
 • (pregnant) in an advanced stage of pregnancy
 • (distance, wide, something) at a distance, wide of something (as of a mark)
 • (wind abaft, beam) with the wind abaft the beam
 • (boastfully) in a boastful manner

large sinonimai abundant, ample, appreciable, big, bombastic, broad, bulky, capacious, capital, colossal, commodious, comprehensive, considerable, countless, declamatory, elephantine, enceinte, enormous, expectant, extensive, full, generous, gigantic, grand, gravid, great, heavy, huge, immense, liberal, magnanimous, mansized, massive, orotund, plentiful, prominent, ranting, roomy, spacious, substantial, tumid, turgid, upper case, vast, with child, big, boastfully, vauntingly

Netoliese large esantys žodžiai