auftun lietuviškai

auftun vertimas patarnauti, patiekti, įsitikinti, suprasti, susekti, aptikti, rasti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, prisigalvoti, veikti, daryti, įdėti, investuoti, mokytis, padaryti, dėti, iškelti, paleisti, pozuoti, pastatyti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti, apsimesti, apsimetinėti, nuduoti, darbai, elgesys, elgsena, būti susijusiam, liesti, turėti ką nors bendra, turėti ką nors bendra su, turėti reikalų su

 • zu tun haben mit (v.) liesti, turėti ką nors bendra su, turėti ką bendra su, turėti ryšį su kuo, sieti su
 • zu tun haben mit () turėti reikalų su, būti susijusiam, turėti ką nors bendra, būti įpainiotam, liesti
 • Tun und Treiben (n.) elgesys, elgsena, darbai
 • Tun und Lassen (n.) elgesys, elgsena, darbai
 • tun als ob (v.) apsimesti, nuduoti, apsimetinėti
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • zur Sache tun (v.) turėti įtakos, vertę, būti svarbiam, turėti reikšmės
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Tun sinonimai Akt, Arbeit, Handlung, Handlungsweise, Tat, Tätigkeit

tun sinonimai ''not translated'', abwickeln, agieren, anlegen, anstellen, antun, arbeiten, aufwerfen, ausführen, ausfüllen, basteln, begehen, beschäftigen, betreiben, bringen, erledigen, handeln, herstellen, in Positur stellen, investieren, lassen, leisten, machen, positionieren, räumen, schaffen, sich befassen, sich beschäftigen, sich betätigen, sich in Positur stellen, sich regen, sich rühren, sich verhalten, treiben, tüfteln, verrichten, vollbringen, wirken, zufügen, sich beschäftigen mit  , sich widmen  , veranlagen  , agieren, anstellen, ausrichten, benehmen, etwas anstellen, handeln, leisten, machen, sich verhalten, treiben, verhalten, ausfressen  

auftun sinonimai aufgehen, aufklappen, aufmachen, aufschlagen, aufschließen, aufspannen, aufsperren, auftreiben, klaffen, öffnen, aufbrechen, auffinden, beobachten, einlassen, entblößen, entdecken, ergeben, eröffnen, feststellen, finden, vorfinden, zu der Entdeckung kommen, auf den Tisch bringen, auffüllen, auftafeln, auftischen, auftragen, aufwarten, bedienen, bewirten, nen, servieren, vorsetzen

Netoliese auftun esantys žodžiai