Aufsehen lietuviškai

Aufsehen vertimas sensacija, pastebėti, pamatyti, pažiūrėti, manyti, apžiūrėti, žvelgti į, matyti, laikyti, žiūrėti į, suprasti, susigaudyti, suvokti, įsidėmėti, nieko nesuprasti, pasirūpinti, stebėti, žiūrėti, asistuoti, padėti, išspręsti, spręsti, išvysti, ištirti, išnagrinėti, planuoti, numatyti, regėti, įsivaizduoti, sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti, pažiūrėjimas, pamatymas, žvilgsnis, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, parodyti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti, šauniai atrodyti, pagarbiai žiūrėti į

 • Aufsehen erregen () šauniai atrodyti
 • aufsehen zu (v.) pagarbiai žiūrėti į
 • Aufsehen, die Sensation (n.) sensacija
 • sehen lassen sich (v.) matytis
 • sehen lassen (v.) eksponuoti, išstatyti, išdėstyti
 • nachsehen (v.) taisyti, ištaisyti
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • besondere öffentliche Aufmerksamkeit

Aufsehen sinonimai Aufregung, Aufruhr, Aufsehen, die Sensation, Beachtung, blinder Alarm, Eklat, Empfindung, Furore, Hallo, Klamauk, Knüller, Lärm, Radau, Sensation, Skandal, Spektakel, Stimulation, Tamtam, Verwirrung, Wahrnehmung, Zirkus

aufsehen sinonimai achten, anbeten, aufblicken, aufgucken, aufschauen, bewundern, die Augen aufschlagen zu, die Augen heben, emporsehen, hochblicken, hochgucken, hochschauen, huldigen, verehren

Sehen sinonimai Ansehen, Aussehen, Blick

sehen sinonimai \in sich aufnehmen, angucken, ankucken, annehmen, anschauen, ansehen, ansehen als, antreffen, aufeinandertreffen, aufeinander treffen, auffassen, auffassen als, aus etwas schlau werden, aushelfen, ausmalen, beachten, bedienen, begegnen, begreifen, beobachten, besehen, betrachten, betrachten als, denken, einsehen, erachten, erachten als, erachten für, erblicken, erfassen, erkennen, fassen, finden, halten, halten für, helfen, herausfinden, in sich aufnehmen, kapieren, kapieren; ''regional:'' haben, kümmern, kümmern um, nachvollziehen, nehmen, planen, realisieren, schauen, sekundieren, sich anfreunden, sich ansehen, sich begegnen, sich kümmern um, sichten, sich treffen, sorgen, stoßen, treffen, überblicken, überprüfen, überschauen, untersuchen, vergegenwärtigen, verstehen, viel anfangen mit, vorstellen, werten als, zählen, zuarbeiten, zuschauen, assistieren  , aufgehen  , beschauen  , einleuchten  , klarwerden  , ahnen, anschauen, antreffen, auffinden, auflesen, aufnehmen, aufstöbern, ausmachen, beaufsichtigen, begreifen, bemerken, beobachten, besichtigen, betrachten, beurteilen, bewusst werden, bieten, blicken, einschätzen, einsehen, Einsehen haben, erblicken, erfahren, erfassen, erkennen, erleben, erspähen, feststellen, gewahren, hüten, innewerden, kucken, merken, prophezeien, reagieren auf, registrieren, schauen, sich sorgen, sichten, stoßen auf, überlegen, wachen, wahrnehmen, ansichtig werden  , aufpassen auf  , sich kümmern um  , ausfindig machen, erblicken, erspähen

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese Aufsehen esantys žodžiai