Beachtung lietuviškai

Beachtung vertimas šventimas, dėmesys, paisymas, rūpestis, užuojauta

Beachtung sinonimai Acht, Rücksicht, Achtung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Aufsehen, Befolgen, Befolgung, Ehrfurcht, Einhaltung, Erfüllung, Geltung, Hochachtung, Interesse, Kenntnisnahme, Respekt, Rücksicht, Sensation, Verehrung

Netoliese Beachtung esantys žodžiai