angucken lietuviškai

angucken vertimas pažiūrėti, žiūrėti, stebėti, budėti, laukti, žvilgsnis, žvilgtelėjimas, žvilgtelėti, peržvelgti, pažvelgti, žvilgčioti, dirstelėti, dirsčioti, išlįsti, pasirodyti, dairytis, ieškoti, saugotis, pažiūrėti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • ''coll.'': gucken (v.) pažiūrėti, žiūrėti
 • gucken nach (v.) pažiūrėti, žiūrėti
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • sich angucken (v.) pažiūrėti, žiūrėti
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina

gucken sinonimai abpassen, Ausschau halten nach, blicken, einen flüchtigen Blick werfen auf, schauen, ''coll.'': gucken, ''rarely'' kucken, anblicken, angucken, anschauen, ansehen, blicken, flüchtig streifen, guggen, hersehen, hinschauen, hinsehen, kucken, oberflächlich hinsehen, schauen, sich angucken, sich anschauen, sich ansehen, sich umsehen, den Blick richten auf  , einen Blick werfen auf  , gucken nach  (Gesprächs., + datif), herschauen  (autrichien, sud-allemand), schauen nach  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

angucken sinonimai anglotzen, anschauen, anstarren, ''coll.'': gucken, ''rarely'' kucken, anblicken, ankucken, anschauen, ansehen, beobachten, blicken, flüchtig streifen, guggen, hersehen, hinschauen, hinsehen, kucken, oberflächlich hinsehen, schauen, sehen, sich angucken, sich anschauen, sich ansehen, sich umsehen, den Blick richten auf  , einen Blick werfen auf  , gucken  , gucken nach  (Gesprächs., + datif), herschauen  (autrichien, sud-allemand), schauen nach  

Netoliese angucken esantys žodžiai