matyti angliškai

matyti vertimas 1. see; ar matai ką ten? can you see anything or anybody there?; 2. be seen; tolumoje buvo m. miškas a forest could be seen in the distance

  • kiaurai matyti () be wise to
  • matyti ką pro rožinius akinius (v.) look at rose-coloured glasses, look at rose-coloured spectacles, look at through rose-coloured spectacles, see through rose-coloured glasses, see through rose-coloured spectacles

matyti sinonimai apžiūrėti, išnagrinėti, ištirti, išvysti, laikyti, manyti, pasirūpinti, pažiūrėti, stebėti, suprasti, žiūrėti, žiūrėti į, žvelgti į

Netoliese matyti esantys žodžiai
Kiti žodžio matyti vertimai