keep lietuviškai

keep vertimas 1. v (kept) 1) (iš)laikyti; saugoti; 2) būti, laikytis (tam tikroje padėtyje); 3) užtrukti; 4) toliaudaryti; 5) įvykdyti (pažadą); 6) vykdyti (įsakymą); 7) vesti (žurnalą, sąskaitybą); to keep away a) saugotis (šuns, ugnies ir pan.); b) laikytis nuošalyje; c) slėpti, pašalinti (nuo ko nors); to keep back a) sulaikyti, trukdyti; b) slėpti (faktus); c) išskaičiuoti (mokesčius); to keep down a) engti; b) (nu)malšinti; to keep from sulaikyti nuo ko nors; to keep in a) sulaikyti (jausmą); b) palikti po pamokų (mokinį); c) palaikyti (ugnį);to keep in with somebody išlikti geruose santykiuose;to keep off a) laikytis toliau; neprileisti; b) susilaikyti;keep off! atgal! to keep on toliau ką daryti, visą laiką ką nors veikti, pvz.: to keep on reading toliau skaityti; to keep oneself fromsusilaikyti, nustoti; to keep out a) neprileisti, neįleisti; b) neįsimaišyti, laikytis nuošalyje; to keep to a) prisilaikyti ko; nenukrypti (nuo temos); b) apsiriboti kuo; to keep togetherbūti, pasilikti kartu; to keep under laikyti savo žinioje; pavergti to keep up a) palaikyti, neleisti kristi (pvz., kainoms); b) būti žvaliam; c) išsilaikyti (apie orus); to keep up withneatsilikti, spėti (kartu eiti); to keep oneself warm šildytis; he kept me waiting jis privertė mane laukti; to keep one's bed nesikelti iš patalo; to keep cool laikytis šaltai; to keep one's feet atsilaikyti; to keep house vesti namų ūkį;2. n 1) laikymas; 2) išlaikymas; maistas; 3) senovinės pilies bokštas; for keeps nuolat, amžinai

 • keep it up () tęstis, išlaikyti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau ką daryti, trukti, tęsti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, nepasiduoti, laikytis, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti
 • keep-fit (n.) gimnastikos, kasdienė mankšta
 • keep it dark laikyti paslaptyje
 • keep away (v.) nesiartinti
 • keep off (v.) nesiartinti
 • keep off () saugoti, apsaugoti nuo
 • Keep the Faith
 • keep on (v.) toliau ką daryti, tęstis, tęsti, trukti, nepasiduoti, laikytis
 • keep on () tęstis, išlaikyti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau ką daryti, trukti, tęsti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, nepasiduoti, laikytis, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti
 • Keep of Kalessin
Paaiškinimas anglų kalba
 • (resource) the financial means whereby one lives
 • (stronghold) the main tower within the walls of a medieval castle or fortress
 • (prison cell) a cell in a jail or prison
 • (keep, certain state) to keep in a certain state, position, or activity
 • (act) to continue a certain state, condition, or activity
 • (retain possession of) to retain possession of
 • (stop, someone, something) to stop (someone or something) from doing something or being in a certain state
 • (conform, action, practice) to conform one's action or practice to
 • (cognition verb) to stick to correctly or closely
 • (look after) to look after; to be the keeper of; to have charge of Type of: have got
 • (record) to maintain by writing regular records
 • (lodge) to supply with room and board Type of: lodge
 • (prolong) to allow to remain in a place or position, or maintain a property or feature
 • (consumption verb) to supply with necessities and support
 • (stay) to fail to spoil or rot
 • (celebrate) to behave as expected during of holidays or rites
 • (forestall) to keep under control; to keep in check
 • (protect) to maintain in safety from injury, harm, or danger
 • (reserve) to retain rights to
 • (store) to store or keep customarily Type of: store
 • (have, supply) to have as a supply Type of: have got
 • (maintain, use, service) to maintain for use and service
 • (confine) to hold and prevent from leaving Type of: confine. Similar to: prevent
 • (cook) to prevent (food) from rotting
 • (farming) to cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques

keep sinonimai break one's word, keep/break one's word, keep etc. for a rainy day, save etc. for a rainy day, save ZZZetcZZZ for a rainy day, bread and butter, breadwinning, donjon, dungeon, hold, live, livelihood, living, maintenance, support, sustainment, sustenance, sustentation, upkeep, meal ticket, act up to, bar, carry on, celebrate, commemorate, comply with, conserve, continue, detain, fete, fulfil, fulfill, get about, get on, go along, go on, guard, hinder, hold, hold back, hold on, hold onto, hold open, inhibit, interfere, keep back, keep going, keep it up, keep on, keep open, keep to, keep up, live up to, lock, lock away, lock in, lock up, look after, maintain, obey, observe, party, perform, perpetuate, preserve, prevent, proceed, protect, put away, redeem, respect, restrain, retain, safeguard, save, shut away, shut up, solemnise, stay fresh, stock, support, suppress, sustain, tend, watch over, withhold, guard, keep to, observe, retain, save, ward, redeem

keep .. sinonimai carry on, carry on with, continue, continue with, go on, go on with, keep on .., persist, persist in, persist with, proceed with, pursue

Netoliese keep esantys žodžiai