suprasti angliškai

suprasti vertimas 1. understand; (aiškiai, visiškai) realize ; (suvokti) comprehend; (mokėti) know ; s. klausimą understand/ comprehend the question ; s. savo klaidą realize one's error; s. reikalą šnek. know what's what; aš jus suprantu I see your point

  • suprasti iš lūpų judesių (v.) read s.o.'s lips, lipread, lip-read, speech-read
  • duoti suprasti (v.) imply, get at
  • suprasti juoką () take a joke
  • suprasti užuominą take a/the hint
  • neteisingai suprasti (v.) mistake, get wrong, misconstrue, misinterpret, misconceive, misunderstand, misapprehend, be amiss, to talk at cross purposes
  • ne ką suprasti make little of
  • sugebėjimas suprasti (n.) understanding, apprehension, discernment, savvy, comprehension

suprasti sinonimai galvoti, solidarizuotis, užjausti, aptikti, apžiūrėti, atrasti, atsitiktinai rasti, atsitiktinai rasti/užeiti/užtikti, atskleisti, išaiškinti, įsidėmėti, įsitikinti, įsivaizduoti, išnarplioti, išreikšti skaičiais, išspręsti, įvertinti, matyti, neteisingai aiškinti/suprasti, neteisingai suprasti, nieko nesuprasti, numatyti, nusimanyti apie, nustatyti, padaryti, rasti, stebėti, susekti, susidaryti nuomonę, susigaudyti, suvokti, sužinoti, teisingai suprasti, teisingai suprasti/padaryti, þinoti, užeiti, užtikti, žinoti, žiūrėti, žvelgti į

Netoliese suprasti esantys žodžiai
Kiti žodžio suprasti vertimai