over lietuviškai

over vertimas I 1. prp 1) (pažymi vietą)virš, aukščiau; po, per; apie; all over the town po visą miestą; a bridge over the rivertiltas per upę; they were sitting over the burning firejie sėdėjo prie laužo, aplink laužą; 2) (žymi erdvinį veiksmo plitimą) po; (žymi laiko tarpą) iki; he has travelled all over the world jis apkeliavo visą pasaulį; we had to stay there over night mes turėjome pasilikti ten nakčiai; he will not live over today jis neištvers iki rytojaus, jis šios dienos neišgyvens; 3) ant, ant viršaus; she put her shawl over her dress ji užsimetė šaliką ant suknelės; 4) virš, daugiau; over and above the plan virš plano; this book costs over thirty dollarsši knyga kainuoja daugiau kaip 30 dolerių; 5) (pažymi pagarbą, įtaką, prioritetą ir pan.): I have no influence over him aš neturiu jam jokios įtakos; we gained a victory over the enemymes laimėjome pergalę prieš priešą; over our heads a) be mūsų žinios; b) daugiau negu mes galime suprasti; 2. adv 1) over and over again vėl ir vėl; over and above papildomai; be to; over thereštai ten; 2) (t. p. prieveiksminė dalelytė)per; to jump over peršokti; to read a book overperskaityti knygą; to be over pasibaigti, būti baigtam; to freeze over užšalti; to repeat over amer. kartoti (daug kartų) II a 1) viršutinis; 2) aukščiau stovįs, esąs; 3) atliekamas; 4) per didelis

 • blow over (v.) silpti, slūgti, praeiti
 • over all (adv.) iš viso
 • pass over (v.) nepastebėti, žiūrėti pro pirštus į, nuolaidžiauti, pro pirštus žiūrėti, nekreipti dėmesio į, praleisti, apeiti, ignoruoti, nušluostyti, nuvalyti, iššluostyti, nubraukti, pereiti, perplaukti, pervažiuoti, kirsti, įveikti, nukeliauti
 • all over the country (adv.) šalies mastu
 • change over (v.) pasukti, nukreipti, pakeisti, perjungti, paversti, versti, pertvarkyti, perdirbti
 • all over (adj.) baigtas, pasibaigęs, praėjęs, dar kartą, iš naujo, rūpestingai
 • all over (adv.) padrikai, netvarkingai, visur
 • all over () visas
 • put one over (v.) apkvailinti, apgauti
 • over it (adv.) viršum
 • double over (v.) susiriesti, suriesti
 • over-the-top (adj.) neįprastas, ypatingas, nepaprastas
 • move over (v.) praleisti
 • lay over (v.) stabtelėti, trumpam sustoti
 • hand over to (v.) apdovanoti, atiduoti, paduoti, įteikti
 • over and done with kas praėjo - užmiršta, kas praėjo – užmiršta
 • go over (v.) liesti, imti, elgtis su, laikyti, gydyti, apdoroti, paveikti, aptarinėti, analizuoti, nagrinėti, būti skirtam, vartyti, sklaidyti, peržiūrėti
 • go over () peržiūrėti, pakartoti, išvardyti
 • over here (adv.) čia netoliese
 • over-production (n.) perprodukcija
 • come over (v.) pajusti
 • over-exploitation of resources (n.) besaikis gamtos išteklių naudojimas
 • fall over (v.) iš kailio nertis, padaryti viską, kas įmanoma
 • fall over (n.) vartytis, virsti kūliais, vartytis/virsti kūliais, staigiai leistis žemyn
 • hand over (v.) pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, pasakyti, perskaityti, atiduoti
 • ice over (v.) užšalti
 • knock over (v.) pargriauti, apversti, parversti
 • over-the-counter drug (n.) nereceptinis vaistas
 • look over (v.) taisyti, ištaisyti
 • look over () apžiūrinėti, studijuoti, tyrinėti, apžiūrėti, ištyrinėti, atidžiai apsvarstyti, išnagrinėti
 • make-over (n.) išvaizdos pakeitimas
 • make over () paversti, versti, pakeisti, pertvarkyti, perdirbti
 • over again (adv.) dar kartą, vėl
 • over them (adv.) viršum
 • hold over (v.) atidėti, pasinaudoti pasiūlymu vėliau
 • get over (v.) atsigauti, pasitaisyti, nugalėti, įveikti, sutramdyti, pereiti, perplaukti, pervažiuoti, kirsti, nukeliauti
 • get over () pasakyti suprantamai, susikalbėti, perteikti
 • push over (v.) pargriauti
 • carry over (v.) perkelti
 • ball over (v.) priblokšti, apsvaiginti, pritrenkti
 • put over (v.) pasakyti suprantamai, susikalbėti, perteikti, atidėti, pasinaudoti pasiūlymu vėliau, reikšti
 • walk over (v.) aplankyti, užeiti, užsukti
 • work over (v.) mušti
 • well over (v.) užplūsti, užtvindyti, užplūsti, užtvindyti
 • run over (v.) užplūsti, užtvindyti, užplūsti, užtvindyti
 • run over () partrenkti, parblokšti, pakirsti, suvažinėti, pervažiuoti, peržiūrėti, peržvelgti, permesti akimis, atnaujinti, patikrinti, kartoti
 • think over (v.) apmąstyti, spėlioti, pergalvoti, mąstyti, svarstyti apie, medituoti, gerai apgalvoti
 • take over (v.) perimti, imtis, atleisti
 • take over () trumpinti, sutrumpinti, paimti
 • talk over (v.) ginčyti, aptarti
 • turn over (v.) apsiversti, apversti, kasti, apdovanoti, atiduoti, paduoti, įteikti, parduoti, prekiauti, svarstyti, galvoti, versti, vartyti, iškasti, pasiristi, paristi, nusiristi, ristis, risti, ridenti, išversti, riedėti, plaukti, parversti, suktis, sukti, teikti, duoti, perduoti
 • turn over (v.) arti
 • turn over () pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, pasakyti, perskaityti, atiduoti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (cricket) the division of play during which 6 balls are bowled at the batsman by one player from the other team from the same end of the pitch Topic: cricket. Type of: part. Part of: playing period
 • (finished) having come or been brought to a conclusion
 • (point, intervening space) at or to a point across intervening space, and so on
 • (area) throughout an area
 • (o'er) throughout a period of time
 • (top, upper surface) beyond the top, upper surface, or edge; forward from an upright position
 • (entire area) over the entire area

over sinonimai all over, complete, concluded, ended, finished, past, terminated, across, all over, all the more, more, much more, o'er, to a greater extent, apropos, away, beyond, by, counter, during, even as, for, in, in the course of, in the midst of, in the process of, into, just as, on, on the other side, on the other side of, onto, on to, on top of, through, throughout, upon, via

Netoliese over esantys žodžiai