daryti norvegiškai

daryti vertimas skape, frambringe/-kalle, lage, forme, tvinge, få til å, være, utgjøre, framstille, produsere, avle, iscenesette, oppføre, forårsake, bringe til, påføre, bygge, anlegge, snekre, føre opp, konstruere, sette opp, reise, tilberede, gjøre i stand, publisere, bygge opp, opparbeide, utvikle, ta seg av, handle, opptre, fullføre, gjøre, foreta seg noe, gjøre noe, gjøre ære på, kunne være stolt av, framkalle, kopiere

 • ką daryti (v.) fortsette, gå videre, holde på, bli ved, komme videre, fortsette å, holde fram med, holde det gående, fortsette med, gå/kjøre videre
 • atimti norą ką nors daryti (v.) advare, holde borte
 • daryti rezervinę (v.) lagre, lage sikkerhetskopi
 • atimti drąsą ką nors daryti (v.) avskrekke, la seg avskrekke, fraråde, forhindre, ikke oppmuntre
 • atkakliai ką daryti (v.) holde stand, ut, holde ut, være standhaftig, holde fast ved, ture fram med, holde stand/ut, holde fast på
 • daryti bandymus (v.) gjøre forsøk, eksperimentere
 • daryti didelę pažangą gjøre store framskritt
 • daryti garbę () bevise, vise, vitne, bevitne, bekrefte, takket være, avlegge vitnesbyrd
 • daryti grimasas () gjøre grimase, lage grimase, gjøre grimaser, skjære grimaser
 • daryti gėdą (v.) gi et dårlig rykte, omdømme, gi et dårlig rykte/omdømme, vanære, bringe skam over, gjøre skam på
 • daryti gėdą () gjøre skam på, vanære, skjemme ut, bringe skam over, gjøre til skamme, være flau over
 • daryti iš eilės () skiftes om
 • daryti išvadą (v.) utlede, konkludere, slutte, anta, tenke, spekulere
 • daryti išvadą () komme fram til, slutte, trekke en slutning, trekke en konklusjon
 • daryti kaip nori () gjøre som en vil
 • daryti kilpą (v.) lage, slå løkke, lage/slå løkke, binde
 • daryti kopiją (v.) gjenta, kopiere, mangfoldiggjøre, stensilere
 • daryti kupiūras (v.) skjære ut, fjerne
 • daryti ką greičiau () ta snarveier, barbere svingene
 • daryti ką nori gjøre all den skaden en kan
 • daryti lankstą (v.) vike unna, kjøre/skjene til sida, bue, bøye, krumme seg, slynge seg, sno, bukte, sno/bukte/slynge seg, vri, svinge, bue/bøye/krumme seg
 • daryti manikiūrą (v.) stelle hender og negler
 • daryti netinkamą (v.) gjøre uskikket, inhabil, gjøre uskikket/inhabil
 • daryti operaciją (v.) operere
 • daryti pagal trafaretą (v.) lage mønster med sjablon
 • daryti pastabą (v.) kommentere, uttale seg om
 • daryti pažangą () vinne terreng, utforme, utvikle, komme, nå fram, rykke fram, forbedre, øke, komme seg fram, gjøre framskritt, gjøre det bra, komme/nå fram, ha framgang, gå framover, komme videre
 • daryti piruetus (v.) gjøre piruetter
 • daryti poveikį (v.) dominere, herske over, rage oppover, beherske
 • daryti prielaidą (v.) anta, formode, forutsette, tro, forestille, innbille, tenke seg, mistenke, tenke på, ut, tenke, gå ut fra, mene, regne med, sett at, forestille seg, finne, synes, ta for gitt, forestille/innbille/tenke seg, vente, ha en mistanke om
 • daryti prielaidà () hvis, dersom, i tilfelle av, i tilfelle
 • daryti reportažą apie () dekke, referere
 • daryti apytaką (v.) breie ut, spreie, gå rundt, spre, sirkulere, være i omløp
 • daryti skubotas išvadas trekke forhastede slutninger
 • daryti savaip () få det som en vil
 • daryti stebuklus () gjøre underverk
 • daryti su gjøre med
 • daryti toliau taip pat () gå, kjøre videre, fortsette, gå videre, holde på, bli ved, komme videre, fortsette å, holde fram med, holde det gående, fortsette med, gå/kjøre videre
 • daryti įtaką (v.) ha, øve innflytelse på, påvirke, ha/øve innflytelse på
 • imti ir daryti () se å komme i gang, få fres på, komme raskt i gang, komme i gang se å
 • nežinantis ką daryti (adv.) i villrede, opprådd
 • priversti ką ką nors daryti () legge press på, sette tommeskruene på
 • sutikti ką daryti () samtykke, påta seg, slutte seg til, gå med på
 • toliau daryti () gå, kjøre videre, fortsette, gå videre, holde på, bli ved, komme videre, fortsette å, holde fram med, holde det gående, fortsette med, gå/kjøre videre
 • toliau ką nors daryti () gå, kjøre videre, fortsette, gå videre, holde på, bli ved, komme videre, fortsette å, holde fram med, holde det gående, fortsette med, gå/kjøre videre
 • užsispyrus toliau daryti () presse på med, gå på med krum hals, kjøre på, gå videre med
 • viską daryti () prøve alle midler, lete høyt og lavt
 • toliau ką daryti (v.) holde gående, overleve, holde ved like, verne om, komme for å bli, være igjen, forbli, fortsette med å være, gå, kjøre videre, fortsette, gå videre, holde på, bli ved, komme videre, fortsette å, holde fram med, holde det gående, fortsette med, gå/kjøre videre

daryti sinonimai teikti kam garbę, , būti, būti priežastimi, duoti, gaminti, mokytis, padaryti, pagaminti, parengti, paruošti, pastatyti, priversti, statyti, sudaryti, veikti

Netoliese daryti esantys žodžiai
Kiti žodžio daryti vertimai