done lietuviškai

done vertimas pp iš do

 • be over and done with (v.) pasidaryti niekam tikusiam, pražūti, nueiti niekais, su kuo nors baigta, prapuolęs, pražuvęs
 • be done for (v.) pasidaryti niekam tikusiam, pražūti, nueiti niekais, su kuo nors baigta, prapuolęs, pražuvęs
 • well done (adj.) bravo!, šaunuolis!, teisingai! teisingai!, šaunu!
 • do credit (v.) daryti, teikti kam garbę
 • get done (v.) užbaigti, įveikti
 • do a moonlight flit (v.) išvykti, leistis bėgti, mestis, ištrūkti, pasileisti bėgti
 • do number two (v.) kakoti, šikti, iššikti, ðûdas
 • done in (adj.) nusivaręs, išsunktas, nusikamavęs, nusikapstęs, pavargęs kaip šuo, nusivaręs nuo koto, nusikalęs, iš nuovargio nepastovintis ant kojų, pavargęs
 • do (someone) an injustice būti neteisiam kieno nors atžvilgiu
 • easier said than done () lengviau pasakyti negu padaryti
 • do out () iškuopti
 • hard done by nuskriaustas
 • do away with (v.) panaikinti, užplumpinti, uþplumpinti, nužudyti, pašalinti
 • do away with () pašalinti, atsikratyti, palikti, pamesti, panaikinti, išsivaduoti, išsivaduoti iš
 • do-nothing (n.) dykūnas, bastūnas
 • do for () pribaigti
 • do honour (v.) daryti, teikti kam garbę
 • do conjuring tricks (v.) daryti fokusus, burti, kerėti
 • do damage (v.) sugadinti, gadinti, apgadinti
 • done for () kam nors baigta
 • over and done with kas praėjo - užmiršta, kas praėjo – užmiršta
 • do one's utmost (v.) iš kailio nertis, padaryti viską, kas įmanoma
 • be over and done (v.) pasidaryti niekam tikusiam, pražūti, nueiti niekais, su kuo nors baigta, prapuolęs, pražuvęs
 • do harm (v.) sugadinti, gadinti, apgadinti
 • do in (v.) užplumpinti, uþplumpinti, nužudyti
 • do one's level best (v.) kas įmanoma, padaryti visa, susiimti, sutelkti pastangas, stengtis iš paskutiniųjų, nertis iš kailio, dėti pastangas, stengtis
 • do it (v.) pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti
 • do magic (v.) daryti fokusus, burti, kerėti
 • do one's worst daryti ką nori
 • do one's damnedest (v.) iš kailio nertis, padaryti viską, kas įmanoma
 • do one's bit () įnešti savo indėlį, prisidėti, nenusileisti
 • have done with baigti
 • have done with () užbaigti, nustoti, pertraukti, sustoti, nutilti, sustabdyti, mesti, nutraukti, baigti
 • do by (v.) liesti, imti, apdoroti, paveikti, elgtis su, laikyti
 • do honor (v.) daryti, teikti kam garbę
 • do a roaring trade () puikiai verstis, pralobti
 • do with (with have) (v.) būti susijusiam, liesti, turėti ką nors bendra, turėti ką nors bendra su, turėti reikalų su
 • make do (v.) tenkintis, susidoroti, susitvarkyti, pragyventi, išgyventi
 • do sth. on the side (v.) papildomai uždarbiauti
 • do-or-die (adj.) beviltiškas
 • do somebody's hair (n.) padaryti šukuoseną, sušukuoti
 • do some gardening (v.) dirbti sode
 • do the housekeeping (v.) prižiūrėti namus
 • have to do with (v.) turėti ką bendra su, turėti ką nors bendra su, liesti
 • do s.o.'s hair (v.) padaryti šukuoseną, sušukuoti
 • do's and don'ts patarimai, rekomendacijos
 • do-it-yourself kit (n.) komplektas
 • do violence to (v.) išprievartauti, užpulti
 • do things by halves atlikti darbą ne iki galo
 • do well (v.) tvirtai laikytis ant kojų
 • do-it-yourselfer (n.) visų galų meistras
 • to-do (n.) plušėjimas, lakstymas, triukšmas, sumaištis, karščiavimasis, maišatis, bėginėjimas
 • do with (v.) turėti ryšį su kuo, sieti su, būti susijusiam, turėti ką nors bendra, būti įpainiotam
 • do with (with be or have) (v.) liesti
 • do work (v.) dirbti
 • do out of (v.) nusukti
 • do you mind! atsargiai! žiūrėkit!
 • do wrong () neteisingai pasielgti
 • do the trick () patenkinti poreikius, tikti, pavykti padaryti
 • well-to-do (adj.) turtingas, pasiturintis, laimingas, pasiturimas
 • do-it-yourself (adj.) pasidaryk pats
 • do without () apsieiti be, atsisakyti
 • All I Really Want to Do (album) All I Really Want to Do
 • Clube de Regatas do Flamengo
 • Ba Ba Ti Ki Di Do
 • Miranda do Douro Miranda do Doras
 • Paraíba do Norte River Šiaurės Paraiba
 • Mato Grosso do Sul Pietų Mato Grosas
 • Jeet Kune Do Džit kiun do
 • Dornier Do 215
 • Rio Grande do Norte Šiaurės Rio Grandė
 • Rio Grande do Sul Pietų Rio Grandė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (pay) to engage in
 • (cast) to carry out or perform an action
 • (carry through) to get (something) done
 • (proceed) to proceed or get along
 • (cause) to give rise to; to cause to happen or occur, not always intentionally
 • (practice) to carry out or practice, as of jobs and professions
 • (satisfy) to be sufficient; to be adequate, either in quality or quantity
 • (create, design, often) to create or design, often in a certain way
 • (act) to behave in a certain manner; to show a certain behavior; to conduct or comport oneself
 • (spend) to spend time in prison or in a labor camp
 • (manage) to carry on or function
 • (groom) to arrange attractively
 • (travel) to travel or traverse (a distance) Type of: travel
 • (finished) having finished or arrived at completion
 • (cooked) cooked until ready to serve Similar to: cooked

done sinonimai accomplished, agreed, approved, boiled, complete, completed, concluded, cooked, ended, established, executed, finished, over, ready, realised, realized, settled, through, through with

DO sinonimai Doctor of Osteopathy

do sinonimai bash, brawl, C, doh, make, ut, accomplish, achieve, act, answer, arrange, be enough, behave, be sufficient, be up to, carry out, cause, cheat, coif, coiffe, coiffure, come, complete, conclude, cover, decipher, decode, defraud, do the trick, dress, end, execute, exercise, explore, fare, fill the bill, fit the bill, get along, get up to, make, make out, manage, perform, practice, practise, proceed, produce, pursue, render, satisfy, serve, set, solve, suffice, swindle, transact, work, work out, be up to, get up to, make

Netoliese done esantys žodžiai