nothing lietuviškai

nothing vertimas 1. n 1) niekas; menkniekis; nothing of the kind/sort nieko panašaus;all to nothing viskas niekis, nereikalinga; nothing buttik, nieko be; for nothing neatlyginamai, veltui; nothing much a) nedaug; b) nieko svarbaus; to make nothing ofneteikti jokios reikšmės; nesuprasti; (there's) nothing to it labai paprasta, nesudėtinga; nothing buttiktai; to have nothing to do with neturėti nieko bendro;nothing if not labai, be galo; 2)pl mažmožiai, smulkmenos; the little nothings of life gyvenimo smulkmenos;2. adv nė kiek; visai ne

 • have nothing to do with () numoti ranka į, nekreipti dėmesio, numoti ranka, nepaisyti, ignoruoti, nekreipti dėmesio į, neturėti nieko bendra su, neturėti jokio ryšio
 • nothing is sacred (to him nieko nėra švento
 • do-nothing (n.) dykūnas, bastūnas
 • for nothing () be jokios priežasties, nepagrįstai, dykai, nemokamai, perniek, veltui, tuščiai
 • next to nothing beveik nieko
 • lead to nothing (v.) išsikvėpti, baigtis nesėkme
 • good-for-nothing (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • nothing but () tik, tiktai, tiesiog
 • nothing much nieko svarbaus, nieko ypatinga
 • mean nothing to nieko nesakyti
 • to say nothing of () jau nekalbant apie
 • stop at nothing nepaisyti nieko, su niekuo nesiskaityti
 • there is nothing to it () tai labai lengva, nieko ypatinga
 • come to nothing (v.) silpti, slūgti, praeiti
 • come to nothing (v.) mesti, nepasisekti, palikti, nepavykti, žlugti, sužlugti
 • come to nothing () sužlugdyti, žlugdyti, sužlugti, patirti nesėkmę, ko nors nepadaryti, nepavykti, susikirsti per egzaminą, pakliūti į bėdą, žlugti, nepasisekti
 • make nothing of nieko nesuprasti
 • nothing to write home about nieko ypatinga
 • out of nothing (adv.) kaip perkūnas iš giedro dangaus
Paaiškinimas anglų kalba
 • (relative quantity) a quantity of no importance
 • (adverb) in no respect; to no degree

nothing sinonimai not at all, aught, cipher, cypher, goose egg, nada, naught, nil, nix, nought, null, shit, zero, zilch, zip, zippo, nil, nought

Netoliese nothing esantys žodžiai