knyga angliškai

knyga vertimas book; telefonų k. šnek. telephone directory; namų k. house-register ; skundų k. book of complaints; vartyti knygą turn the pages of a book; sėdėti prie knygos sit over a book; kasos k. cash-book; atsiliepimų k. book/record of impressions ; lankytojų k. visitors' book

  • knyga kietais viršeliais (n.) hard-back
  • knyga plonu viršeliu (n.) paperback book, paper-back book, paperback, softback book, softback, soft-cover book, soft-cover
  • pratimų knyga (n.) workbook, exercise book
  • registracijos knyga (n.) register
  • telefono abonentų knyga (n.) phonebook, phone book, telephone book, telephone directory, directory
  • telefonų knyga () phonebook, phone book, telephone book, telephone directory, directory
  • valgių gaminimo knyga (n.) cookbook, cookery book, cook-book, cookery-book
  • didžioji knyga (n.) ledger, leger, account book, book of account, book
  • informacinė knyga () reference book, reference, reference work, book of facts

knyga sinonimai sąrašas, sąsiuvinis, šventasis raštas, telefono abonentų knyga, telefonų knyga

Netoliese knyga esantys žodžiai
Kiti žodžio knyga vertimai