beyond lietuviškai

beyond vertimas 1. prp 1) anapus; už; 2) virš; 3) vėliau, po; beyond the appointed hour po paskirtos valandos; beyond all help beviltiška; beyond belief neįtikėtina; beyond compare nepalyginamai; beyond measure per daug; it is beyond my power tai viršija mano jėgas;2. adv toli;3. n the beyond pomirtinis gyvenimas

 • beyond a shadow of a doubt (adv.) be abejonės
 • beyond a doubt (adv.) be abejonės
 • beyond one's means ne pagal kišenę
 • beyond all doubt (adv.) be abejonės, tikriausiai, greičiausiai
 • beyond repair (adj.) nepataisomas
 • beyond compare (adv.) nepalyginamai
 • beyond compare () nepalyginamas, nepaprastas, neturintis sau lygių, neprilygstamas
 • beyond bearing (adj.) nepakeliamas
 • beyond words (adv.) neapsakomas, nenusakomas
 • beyond belief (adv.) neįtikėtinai, neįtikimai, nepaprastai
 • beyond measure (adv.) neišmatuojamas
 • beyond doubt (adj.) be abejonės
 • beyond doubt (adv.) be abejonės, tikriausiai, greičiausiai
 • beyond control (adv.) nesuvaldomas
 • Beyond Twilight
 • beyond the pale (adj.) nepriimtinas
 • Planets beyond Neptune Planeta X
 • beyond (adv.) toliau
 • beyond (n.) pomirtinis gyvenimas
 • beyond () kitoje pusėje, per, per-, persi-, į kitą pusę, į šalį, už, ant, virš, pri-, toliau negu, neįmanoma, negalima, be, išskyrus
 • beyond all doubt (adv.) be abejonės, greičiausiai, tikriausiai
 • beyond compare nepalyginamas, nepaprastas, neprilygstamas, neturintis sau lygių
 • beyond doubt (adv.) be abejonės, greičiausiai, tikriausiai
 • beyond question (adv.) be abejonės, greičiausiai, tikriausiai
Paaiškinimas anglų kalba
 • (farther, space, time) farther along in space, time, or degree
 • (farther side, observer) on the farther side from the observer
 • (addition) in addition

beyond sinonimai farther, farther down, farther on, further, further down, further on, afterlife, great beyond, hereafter, kingdom come, life to come, next world, the hereafter, above, across, away, counter, on the other side, on the other side of, other than, out of range of, over, past, yonder

Netoliese beyond esantys žodžiai