through lietuviškai

through vertimas (amer. t. p. thru) 1. prp 1) per; pro; 2) dėka, dėl;2. adv 1) visiškai; kiaurai; 2) nuo pradžios iki galo; through - and - through visai, visiškai, iki galo; to be through (with) baigti; 3. a tiesioginis, be persėdimo

 • through the (kind) offices of kam padedant, per kieno malonę
 • get through to (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
 • through an experiment (adv.) eksperimentuojant
 • see through (v.) stebėti, tirti, perkąsti
 • see-through (adj.) labai plonas
 • let through (v.) pasitraukti į šalį, pasitraukti, padaryti kelią
 • through luck (adv.) atsitiktinai, kartais, laimei, laimingai
 • fall through (v.) mesti, nepasisekti, palikti, nepavykti, žlugti, sužlugti
 • bring through (v.) išgelbėti
 • come through (v.) atlaikyti, pasiekti, prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą, pergyventi
 • run through (v.) vartyti, sklaidyti, sunaudoti, suvartoti, išbraukti iš, išeikvoti, išsemti, išleisti, išnaudoti
 • run-through (n.) repeticija
 • run through () peržvelgti, peržiūrėti, permesti akimis, atidžiai apžiūrėti, ištirti
 • carry through (v.) vykdyti, įgyvendinti, nubausti mirtimi, įvykdyti, padaryti, išgelbėti
 • through one's own efforts (adv.) savo jėgomis, be niekieno pagalbos
 • go through (v.) būti baigtam, liesti, imti, elgtis su, laikyti, gydyti, apdoroti, paveikti, aptarinėti, analizuoti, nagrinėti, būti skirtam, vartyti, sklaidyti, įvykdyti, suryti, ryti, suvalgyti, išgerti, patirti, sutikti, susidurti su, išgyventi
 • go through () raustis, naršyti, peržiūrėti, šniukštinėti, iškrėsti, sunaudoti, suvartoti, išbraukti iš, išeikvoti, išsemti, išleisti, išnaudoti, atlikti
 • through and through (adv.) visiškai, iki kaulų smegenų
 • through lack of () nesant, nepavykus gauti
 • cut through (v.) skilti, skelti, pereiti, perplaukti, pervažiuoti, kirsti, įveikti, nukeliauti
 • leaf through (v.) peržvelgti, peržiūrėti, permesti akimis, atidžiai apžiūrėti, ištirti, vartyti, sklaidyti
 • look through (v.) taisyti, ištaisyti
 • look through () peržvelgti, peržiūrėti, permesti akimis, atidžiai apžiūrėti, ištirti
 • pull through (v.) sveikti, išgelbėti, pergyventi
 • put through (v.) vykdyti, įgyvendinti, įvykdyti, sujungti
 • put through () pakelti, pakabinti, kelti, šauniai kovoti, rodyti, parūpinti
 • talk through (v.) ginčyti
 • get through (v.) išlaikyti, užbaigti, įveikti, aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti, pagauti, nutverti, pasiekti, leisti, pasakyti suprantamai, susikalbėti, perteikti
 • follow through (v.) įvykdyti
 • Quidditch Through the Ages Kvidičas amžių bėgyje
Paaiškinimas anglų kalba
 • (finished) having finished or arrived at completion
 • (direct) of a route, journey, or so on, continuing without requiring stops or changes
 • (beginning, end) from beginning to end
 • (whole distance) over the whole distance
 • (completion) to completion
 • (diameter) in diameter
 • (through and through) throughout the entire extent

through sinonimai done, through with, closely, entirely, profoundly, searchingly, thoroughly, through and through, throughout, to .. inclusive, after, all through, because of, by, by/through the agency of, by the agency of, by way of, considering, during, for, from, given, in view of, on account of, outward, over, owing to, thanks to, throughout, through the agency of, via, what with

Netoliese through esantys žodžiai