across lietuviškai

across vertimas adv, prp 1) skersai, kryžmais; across the streetkitoje gatvės pusėje; 2) per; across the bridge per tiltą; to come/run across (atsitiktinai)susitikti; užtikti; across from amer.priešais

 • across the board (adv.) visais lygiais
 • across-the-board (adj.) bendras, didelis
 • across the country (adv.) šalies mastu
 • across the nation (adv.) šalies mastu
 • cut across (v.) pereiti, perplaukti, pervažiuoti, kirsti, įveikti, nukeliauti
 • come across with (v.) užmokėti, mokėti, išmokėti, atlyginti, grąžinti
 • come across (v.) prisidėti, prisijungti prie, prisidėti/prisijungti prie, sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti, užtikti, aptikti, rasti, įsitikinti, suprasti, atsitiktinai rasti/užeiti/užtikti, užeiti, atsitiktinai rasti, atrasti
 • get across (v.) būti suprantamam, suprantamai perteikti, aiškiai parodyti, perprasti, įsisąmoninti, pasakyti suprantamai, susikalbėti, perteikti, pereiti, perplaukti, pervažiuoti, kirsti, įveikti, nukeliauti
 • put across (v.) perduoti, pranešti, reikšti
 • run across one another (v.) sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti
 • run across (v.) sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti
 • run across () netikėtai sutikti, atsitiktinai sutikti, susidurti su, sužinoti
 • put one across (v.) apkvailinti, apgauti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (opposite side) to the opposite side
 • (transversely) in a transverse manner

across sinonimai crossways, crosswise, on the other side, opposite it, over, beyond, horizontally, on the other side, on the other side of, over

Netoliese across esantys žodžiai