off lietuviškai

off vertimas ,1. prp nuo; off the coast netoli kranto; the village was three miles off the town kaimas buvo per tris mylias nuo miesto; off the point ne laiku, ne vietoje; off the track 1) neteisingu keliu; 2) (nukrypstant) nuo temos; 2. 1) adv (reiškia atitolinimą, atskyrimą): off with you! šnek. šalin!, nešdinkitės!; I must be off man laikas eiti; to be far off būti toli; to be well (badly) offbūti pasiturinčiam (neturtingam); 2) (po veiksmažodžio tampa prieveiksmine dalelyte ir atitinka priešdėlius nu-, iš-, nusi-): to take off nusivilkti, nusiauti, nusiimti; to run off nubėgti, išbėgti; to shave off nusiskusti; to be off išvykti; prasidėti; off and on su pertraukomis; pakaitomis; kartkarčiais; 3. a 1) tolimas; šalutinis; off street šalutinė gatvė; 2) laisvas (apie laiką); 4. v šnek. nutraukti, atsižadėti (žodžio, sprendimo); nutraukti (pasikalbėjimą ir pan.); 5. n startas (the off)

 • first off (adv.) pirma, pirmiausia
 • fly off (v.) išvykti iš namų, palikti namus
 • throw off (v.) metimas, mesti, keisti, šalin!
 • throw off () pašalinti, atsikratyti, palikti, pamesti, panaikinti, išsivaduoti, išsivaduoti iš, nusimesti
 • back off (v.) pasitraukti, išsigąsti, bijoti
 • fire off (v.) iššauti, šauti, atidengti ugnį
 • make off (v.) išvykti, leistis bėgti, mestis, ištrūkti, pasileisti bėgti
 • have it off (v.) pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti
 • come off (v.) nusmukti, pasisekti, prasimušti, suklestėti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą, atsiklijuoti, nutrūkti, nukristi
 • head off (v.) išvengti
 • head off () užkirsti kelią, eiti, vykti, traukti, keliauti į
 • cut oneself off (v.) artėti, trauktis
 • cast off (v.) baigti, metimas, mesti, keisti
 • cast off () atrišti, išmesti, atmesti, atsikratyti, nusimesti, atsisakyti
 • dust off (v.) šluostyti dulkes
 • far off (adv.) tolimas, atokus, nutolęs
 • far-off (adj.) tolimas, atokus, nutolęs
 • off balance praradęs pusiausvyrą
 • get…off the ground () prasidėti
 • off and on (adv.) retkarčiais
 • beat off () atsimušti, atsiginti, sulaikyti, atmušti, atremti
 • bring off (v.) sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti
 • bring off (v.) prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • cross off (v.) iðbraukti, išbraukti
 • draw off (v.) nupilti, atsiimti, išimti, gauti, paimti iš banko
 • drive off (v.) smogti pirmą kartą, priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti
 • drive off () nuvažiuoti
 • lay off (v.) laikinai atleisti, liautis, mesti, atsisakyti
 • make off with (v.) užpulti ir apiplėšti
 • off duty (adj.) laisvas, neturintis būti tarnyboje
 • off-duty (adj.) laisvas, neturintis būti tarnyboje
 • face-off (n.) susidūrimas, konfrontacija, susirėmimas
 • knock off (v.) baigti darbą, nustoti dirbus, mesti, atsisakyti, brūkštelėti, vogti, nušvilpti, pabėgti
 • knock off (v.) baigti šį kartą
 • carry off (v.) smarkiai, dešimt kartų sumažinti, sunaikinti, smarkiai/dešimt kartų sumažinti, sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti
 • clear off () dingti
 • move off (v.) pajudėti
 • fall off (v.) sumažėti, smuktelti, mažėti, nykti, sudribti, dribti, nukristi, kristi
 • fall off (v.) mažėti, sekti
 • fall off () sumažinti, sumaþinti, sumaþëti, mažėti, mažinti, sumažėti
 • off guard (adj.) nejučiom, netikėtai, praradęs budrumą
 • off-guard (adj.) praradęs budrumą, nejučiom, netikėtai
 • call off (v.) atšaukti, palaidoti, atsižadėti
 • lead off (v.) pradėti, pajudėti, prasidėti
 • break off (v.) nutilti, sustoti, baigti šį kartą, nustoti, pertraukti, sustabdyti, mesti, nutraukti, baigti, sutrumpinti, nuskelti, įskilti, atsiklijuoti, nudaužti, nulaužti
 • close off (v.) atskirti, atkirsti, atsiskirti, atjungti, išjungti
 • check off (v.) pažymėti, žymėti, varnelę
 • drop off (v.) užmigti, užsnūsti, tuoj pat užmigti, kristi ir užmigti, sumažėti, nurimti, nusivažiuoti, darytis niekam tikusiam, tolti
 • drop-off (n.) skardis, kritimas
 • drop off () nusmukti, nutrūkti, nukristi, paleisti iš, demobilizuoti, išlaipinti, išleisti
 • let off (v.) padegti, atleisti, dovanoti, atleisti už
 • let off () iššauti, paleisti kulką iš, išsprogdinti, paleisti
 • hit it off () globoti, susidraugauti, sutarti
 • leave off (v.) išskirti, pašalinti, neskaityti, praleisti, neįtraukti
 • cut off (v.) nutraukti, sustabdyti, įsikišti, baigtis, pertraukti, amputuoti, nupjauti, nuskelti, įskilti, sudraskyti
 • cut off () atskirti, atkirsti, atsiskirti
 • drop off to sleep (v.) užmigti, užsnūsti, tuoj pat užmigti, kristi ir užmigti
 • hold off (v.) sulaikyti, atsimušti, atsiginti, atmušti, atremti, laukti, palaukti
 • keep off (v.) nesiartinti
 • keep off () saugoti, apsaugoti nuo
 • give off (v.) išleisti, išskirti, skleisti, leisti, duoti
 • free off (adj.) laisvas, neužimtas
 • go off (v.) nebemėgti, supūti, pūti, sugesti, pūdyti, susprogti, susprogdinti, sprogti, nustoti veikti, išvykti, leistis bėgti, mestis, ištrūkti, pasileisti bėgti
 • go off () suskambėti, nugriaudėti, griaudėti, skambinti, iškviesti skambučiu, skambtelėti, nuskardėti, skardėti, skambėti, pradėti veikti, įsijungti
 • get off (v.) išlipti, nulipti, išvengti, pasiųsti, pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti
 • get off () nusivilkti, nuimti, išimti, nusiimti
 • off his guard (adj.) praradęs budrumą, nejučiom, netikėtai
 • off her guard (adj.) praradęs budrumą, nejučiom, netikėtai
 • on and off (adv.) retkarčiais
 • pick off (v.) timptelėti, išrauti
 • one-off (adj.) nepalyginamas, nepaprastas, neturintis sau lygių, neprilygstamas
 • one-off (n.) vienkartinis, tam kartui skirtas
 • off one's head () pakvaišęs, beprotiškas, pamišėliškas, išprotėjęs, išsikraustęs iš proto, pamišęs, beprotis
 • off one's own bat () savo noru, be niekieno pagalbos
 • off-white (adj.) balsvas
 • pull off (v.) timptelėti, išrauti, sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti
 • pull off (v.) prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • pull-off (n.) aikštelė šalikelėje automobiliui sustoti
 • off-the-wall (adj.) keistas, groteskiškas
 • off one's guard (adj.) praradęs budrumą, nejučiom, netikėtai
 • off pat (n.) beregint, tučtuojau
 • pass off (v.) praeiti, švęsti, atsitikti, vykti, įvykti, silpti, slūgti
 • off the beaten track (adj.) nuošaliai
 • off your guard (adj.) praradęs budrumą, nejučiom, netikėtai
 • off-the-cuff (adj.) ekspromtu
 • off-the-peg (adj.) gatavas
 • off the record (adv.) neoficialiai
 • off the hook (adj.) laisvas
 • off-color (adj.) negaluojantis, nekaip, nekaip atrodantis, nelabai sveikas, nesveikas, nesveikuojantis, nešvankus, vulgarus
 • off-the-shelf (adj.) gatavas
 • off-colour (adj.) nekaip atrodantis, nelabai sveikas, negaluojantis, nesveikas, nekaip, nesveikuojantis
 • off-roader (n.) kalnų dviratis
 • off season (n.) ne sezono metas
 • off-season (n.) ne sezono metas
 • off one's stroke (adj.) priblokštas, apstulbintas
 • play off (v.) pastatyti priešpriešiais, rungtis, varžovu, priversti kovoti su, nukreipti prieš
 • play off () žaisti lemiamas rungtynes
 • pay off (v.) atsilyginti, atlyginti, kompensuoti, išpirkti, apsimokėti, pašalinti, likviduoti, paðalinti
 • pay off (v.) kompensuoti, atpirkti
 • off-handedly (adv.) abejingai
 • off-key (adj.) surūgęs, rūškanas, nederantis, išsiderinęs
 • off-hand (adj.) lengvabūdiškas, abejingas, nerūpestingas, atsitiktinis
 • off-the-rack (adj.) gatavas
 • off-handed (adj.) lengvabūdiškas, abejingas, nerūpestingas, atsitiktinis
 • off-putting (adj.) baisus, bjaurus, įžeidžiantis, žeidžiantis, nepadorus, nešvankus, atgrasus, šlykštus, atstumiantis
 • ring off (v.) padėti ragelį, baigti telefono pokalbį, padėti telefono ragelį
 • push off () nešdintis, atstoti, eiti šalin
 • right off (adv.) tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu
 • turn off (v.) išjungti, užsukti, nukirpti, nugnybti dagtį, užgniaužti, sužlugdyti, gesinti, užgesinti
 • write off (v.) iðbraukti, išbraukti
 • round off (v.) nudailinti, nušlifuoti, tobulinti
 • round off () užbaigti, apvainikuoti
 • split off (v.) atsiplėšti
 • put off (v.) gluminti, sutrikdyti, sugluminti, priblokšti, apstulbinti, atimti žadą, nepatenkinti, vengti atsakyti, išsisukinėti nuo atsakymo, išvengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti, vengti, sumaišyti, suardyti, painioti, išmušti iš vėžių, nustebinti, supainioti, dirginti, nervinti, atidėti, pasinaudoti pasiūlymu vėliau
 • put off () išjungti, užsukti
 • sell off (v.) išparduoti
 • sound off (v.) skųstis, atvirai pasakyti savo nuomonę, kalbėti, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti, pareikšti savo nuomonę, pasisakyti, užgroti
 • strike off (v.) iðbraukti, išbraukti
 • run off (v.) priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, išvykti, leistis bėgti, mestis, ištrūkti, pasileisti bėgti, pabėgti
 • run off () spausdinti, išspausdinti, vogti, nušvilpti, pabėgti
 • set off (v.) paleisti, sukelti sprogimą, įžiebti, nuplėšti, paskatinti, duoti impulsą, sukelti, sukurstyti, kurstyti, duoti postūmį, duoti postûmá, pradėti, judėti, keliauti, išvykti, leistis į kelionę, atlyginti, kompensuoti, sprogti, sprogdinti
 • show off (v.) įsivaizdinti, begėdiškai neigti, puikuotis
 • show-off (n.) pagyrūnas, pasipūtėlis, įsivaizdėlis
 • show off () pasipuikuoti, ryškiai matytis, pasirodyti
 • slip off (v.) nublokšti, mesti į šalį, susimėtyti, nublokšti/mesti į šalį, slinkti, stumti, slidinėti, paslysti, išslysti, išsprūsti, įkišti, slysti, pabėgti, bėgti, palikti, ištrūkti iš, pamėginti sprukti, bėgti nuo, nusimesti, nusiauti, dingti, išslinkti
 • take time off (v.) nedirbti
 • well-off (adj.) laimingas, pasiturintis, pasiturimas
 • work off (v.) numalšinti
 • take off (v.) nedirbti, pakilti, pabėgti, nusivilkti, nuimti, išimti, nusiimti, atimti, išskaityti, judėti, keliauti, išvykti, leistis į kelionę
 • take off (v.) pamėgdžioti
 • take-off (n.) iškraipymas, parodija
 • take off () paimti
 • time off (n.) laisvalaikis
 • trade-off (n.) mainų prekė, mainai, apsikeitimas, pasikeitimas, dilema, kebli padėtis
 • show off with (v.) įsivaizdinti, begėdiškai neigti, puikuotis
 • square off (v.) susitarti, išspręsti
 • wind off (v.) nusivynioti, nuvynioti, išvynioti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (kill) to kill intentionally and with premeditation
 • (disconnected) not in operation or operational Similar to: disconnected
 • (unsatisfactory) below a satisfactory level Similar to: unsatisfactory
 • (cancelled) of events, no longer planned or scheduled
 • (soured) in an unpalatable state
 • (inactive) not performing or scheduled for duties Similar to: inactive
 • (forth) from a particular thing, place, or position
 • (distance, space, time) at a distance in space or time
 • (no longer, contact) no longer on, in contact, or attached
 • (place of business) place of business where professional or clerical duties are performed
 • (military machine) any person in the armed services who holds a position of authority or command
 • (functionary) someone who is appointed or elected to an office and who holds a position of trust
 • (mariner) a person authorized to serve in a position of authority on a vessel
 • (duty) the actions and activities assigned to, required, or expected of a person or group
 • (lawman) a member of a police force
 • (official authority, sanction) having official authority or sanction
 • (confirmed) verified officially
 • (church service) of a church, given official status as a national or state institution
 • (pertaining adjective) of or relating to an office
 • (regular) conforming to set usage, procedure, or discipline

off sinonimai canceled, cancelled, clear, empty, free, off duty, off-duty, sour, turned, unrestricted, away, bad, forth, high, out of, spoiled, spoilt, about, all round, in the vicinity of, near, near to, of, round, round about, all around, around, assassin, assassinate, dispatch, do away with, eliminate, hit, liquidate, murder, polish off, remove, slay, to take someone for a ride, bump off, do in

Netoliese off esantys žodžiai