around lietuviškai

around vertimas 1. prp apie, aplink; the people around him were laughing žmonės aplink jį juokėsi; around a thousand apie tūkstantį;2. adv aplink; amer. arti; he looked around jis apsidairė aplink; around and about arba all around visur

 • all around (adv.) aplink, ratu, aplinkui
 • all-around (adj.) visapusiškas
 • the other way around (adv.) priešingai, atvirkščiai
 • around the clock (adv.) kiaurą parą
 • around-the-clock (adj.) visada
 • knock around (v.) bastytis, mušti, žiauriai elgtis su
 • sit around (v.) dykinėti, bastytis
 • go around (v.) apvažiuoti, pasklisti, sklisti, suktis, sukti, užtekti visiems
 • kick around (v.) grubiai/žiauriai elgtis su kuo, klajoti, bastytis
 • push around (v.) stumdyti, visur varinėti, vedžioti už nosies
 • around the bend (adj.) trenktas, kvaišas, kaip maišu trenktas, riešuto, pakvaišęs, kuoktelėjęs, pametęs galvą, iškleręs
 • get around to (v.) prisiruošti
 • put one's arms around (v.) gniaužti
 • bring around (v.) atgaivinti, išgydyti, užgyti, užgydyti
 • come around (v.) užsukti, aplankyti, užeiti
 • get around (v.) pasklisti, apvažiuoti, suktis, būti labai užsiėmusiam
 • hang around (v.) trainiotis aplink, gaišuoti, atidėlioti, vilkinti, šlaistytis, slampinėti, stoviniuoti, slankioti, dykinėti, trainiotis
 • horse around (v.) kvailioti
 • move around (v.) suktis, sukti, pasukti kuria nors atšaka
 • stick around (v.) apsistoti, pasilikti, pasilikti vietoje, būti pasirengusiam
 • go around with (v.) užmegzti pažintį, bendrauti, rimtai draugauti, trankytis
 • pass around (v.) platinti, skleisti, sklisti, cirkuliuoti, daryti apytaką, išsklaidyti, sklaidyti, propaguoti
 • play around (v.) mėgėjiškai užsiiminėti
 • run around (v.) siausti, šokinėti, šėlioti, išdykauti
 • turn around (v.) atsistoti, pasitaisyti
 • walk around (v.) eiti, vaikščioti, vesti pasivaikščioti, eiti palengva
Paaiškinimas anglų kalba
 • (area, vicinity) in the area or vicinity
 • (circular, circuitous route) by a circular or circuitous route
 • (movement, many different) of movement, to or among many different places or in no particular direction
 • (circle, circular motion) in a circle or circular motion
 • (approximately) of quantities, imprecise but fairly close to correct
 • (reversed position, direction) in or to a reversed position or direction
 • (particular destination either) to a particular destination either specified or understood
 • (all, all sides) all around or on all sides
 • (circumference) in circumference
 • (round) from beginning to end

around sinonimai about, about turn!, all round, almost, approximately, around it, beside, broadly, by, close on, close to, in the region of, in the vicinity of, -ish, just about, more or less, near, nearby, near by, near to, next to, nigh, of, off, on all sides, or so, or thereabouts, right by, roughly, round, roundabout, round about, some, something like, somewhere in the region of, thereabout, thereabouts, all around, approx, in the neighborhood of, in the neighbourhood of, sort of, about, approximately, by, circa, circling, encircling, encompassing, near to, round, surrounding, toward, towards

Netoliese around esantys žodžiai