laikas angliškai

laikas vertimas 1. time; bet kuriuo laiku at any time; daug laiko a long time/while; much, arba plenty of, time; apie tą laiką by that time; laisvu laiku at leisure , in one's spare time; aš neturiu laiko I have no time; turėti mažai laiko be pressed for time; neturint laiko for lack of time; darbo l. working time, working hours pl; l. eiti namo it's time to go home; 2. (epocha) time; times pl; visais laikais at all times; mūsų laikais in our time, nowadays; 3. (metų) season ; keturi metų laikai the four seasons (of the year) ; vasaros l. summer season; 4. gram. tense; 5. (periodas, terminas) period; term; trumpam laikui for a short period; karinės tarnybos l. call-up period; mokymosi l. term of study ; bandomasis l. term of probation; bausmės l. teis. term of imprisonment ; visą laiką always ; be laiko untimely; po laiko too late; prieš laiką, pirm laiko prematurely; greitu laiku shortly, in a short time, before long; šiuo laiku now, at present ; pats l. it is high time; visiems laikams for ever; šių laikų modern ; up-to-date; nuo neatmenamų laikų from time immemorial, time out of mind

 • seniai laikas it is ZZZetcZZZ high time
 • laikas eiti miegoti (n.) bedtime
 • būtasis laikas () past, past tense
 • lankstusis darbo laikas (n.) flexible working hours, flexitime
 • lankstusis darbo laikas (n.) flexible working hours
 • skirtas laikas (n.) time slot, slot
 • skirtas laikas () time limit
 • žaidimų laikas (n.) playtime, playday
 • būsimasis laikas (n.) future, future tense
 • darbo laikas (n.) working time
 • darbo laikas () working hours
 • galiojimo laikas (n.) termination, expiration, expiry
 • lietingas metų laikas (n.) monsoon, monsoon season, the rains
 • metų laikas (n.) season, time of year
 • prekybos darbo laikas (n.) trading hours
 • tarnybos laikas (n.) trick, tour
 • bandomasis laikas (n.) probation
 • vasaros laikas (n.) summertime
 • žiūrovams patogiausias laikas (n.) prime time
 • įstatymo nustatytas darbo laikas (n.) legal working time

laikas sinonimai valanda, epocha, era, laiko tarpas, momentas, periodas, posėdis, prisėdimas, sesija, valanda, valandos

Netoliese laikas esantys žodžiai
Kiti žodžio laikas vertimai