of lietuviškai

of vertimas ,prp 1) (priklausomumui, kilmei, medžiagai, visumos daliai reikšti): made of wood pagamintas iš medžio; a piece of bread duonos gabalas; 2) (atitinka kilmininką): the city of Vilnius Vilniaus miestas; a friend of mine (vienas) mano draugas; 3) (po veiksmaž. think, hear, speak, inform, remind)apie; I have heard nothing of it aš nieko negirdėjau apie tai; I know, you have thought of meaš žinau, jūs galvojote apie mane; 4) (priežasčiai žymėti): he died of cancer jis mirė nuo vėžio; 5) (išskirties kilmininkui žymėti) iš, iš skaičiaus; one of them vienas iš jų; 6) (po žodžių ashamed, afraid, glad, proud verčiama kilmininko ir įnagininko linksniais): I am afraid of you aš jūsų bijau; I am proud of you aš jumis didžiuojuosi; 7) (po būdvardžių guilty, certain, sure, confident): he is guilty of thatjis dėl to kaltas; I am sure of your coming aš esu tikras, kad jūs ateisite

 • of .. each () po
 • of age (adj.) pagyvenęs, amžiaus
 • of a sudden (adv.) staiga, staigiai, šiurkščiai
 • of a different kind (adj.) nevienalytis, heterogeninis
 • of all time (adv.) kada nors
 • of brass (adj.) varinis, vario
 • of silver (adj.) sidabrinis
 • of lead (adj.) švininis
 • of her own (adj.) savas, nuosavas, savo, paties
 • of no importance (adj.) menkas
 • of high quality (adj.) pirmutinis, svarbiausias, geriausias, neturintis sau lygių
 • of his own (adj.) savas, nuosavas, savo, paties
 • of our own (adj.) savas, nuosavas, savo, paties
 • of copper (adj.) varinis, vario
 • of gold (adj.) auksinė spalva, auksinis, aukso
 • of marginal importance (adj.) nedidelis, nežymus
 • of my own (adj.) savas, nuosavas, savo, paties
 • of no avail (adv.) veltui, tuščiai, perniek
 • of noble birth (adj.) su titulu
 • of one's own (adj.) savas, nuosavas, savo, paties
 • of one's own accord () savo noru, be niekieno pagalbos
 • of parliament (adj.) parlamentinis
 • of short duration (adj.) akimirką trunkantis, momentalus
 • of consequence (adv.) svarus, reikšmingai
 • of minor importance (adj.) nedidelis, nežymus
 • of course (adv.) aišku, žinoma, įprastas dalykas, savaime suprantama
 • of importance (adv.) svarus, reikšmingai
 • of concern (adv.) svarus, reikšmingai
 • of each person (adv.) žmogus
 • of metal (adj.) metalo, kaip metalas, metalinis
 • of import (adj.) svarbus, didis, svarus, reikšmingas, esminis
 • of necessity (adv.) kaip ir reikėjo tikėtis
 • selective dissemination of information (n.) atrankinė informacijos sklaida
 • of their own (adj.) savas, nuosavas, savo, paties
 • of the theatre (adj.) teatrališkas
 • of your own (adj.) savas, nuosavas, savo, paties
 • table of contents (n.) kas viduje, turinys
 • of the essence (adj.) būtinas, lemiamas, lemtingas
 • of unsound mind (adj.) neatsakingas
 • of wood (adj.) medinis
 • of the theater (adj.) teatrališkas
 • of wool (adj.) vilnonis
Paaiškinimas anglų kalba
 • (tract) the area of a baseball playing field beyond the lines connecting the bases
 • (fieldsman) a fielder in cricket who is stationed in the outfield
 • (person who plays) a person who plays in the outfield

of sinonimai about, all round, among, as part of, by, in the vicinity of, off, round, round about, all around, around

Netoliese of esantys žodžiai