šalutinis angliškai

šalutinis vertimas 1. side attr; š. kelias glžk. sideline;2. (mažiau svarbus) secondary, collateral; š. produktas ekon. by- product; š. klausimas side-issue; šalutinės aplinkybės attendant circumstances

  • šalutinis specializacijos dalykas (adj.) minor, subsidiary, subsidiary subject
  • šalutinis žemės ūkio produktas (n.) agricultural by-product
  • šalutinis metalo gamybos produktas (n.) metal by-product
  • šalutinis produktas (n.) by-product, byproduct, spin-off
  • šalutinis produktas (n.) by-product
  • šalutinis kelias () crossroad, side street, bypath, side path, path across the fields, path through the fields, side road, back road, side-street, access road, slip road
  • šalutinis pieno perdirbimo produktas (n.) milk by-product
  • šalutinis žvejybos laimikis (n.) by-catch
  • šalutinis poveikis () byproduct, concomitant, additional effect, side effect, aftereffects, adverse effect, side effects
  • šalutinis sakinys () subordinate clause, dependent clause

šalutinis sinonimai antraeilis, kuklus, mažas, nedidelis, pakraštinis, papildantis, papildomas, periferinis, smulkus, vidurinis

Netoliese šalutinis esantys žodžiai
Kiti žodžio šalutinis vertimai