Herkommen lietuviškai

Herkommen vertimas tradicija, įprotis, paprotys, įpratimas, atėjimas, atvykimas, patekti į bėdą, turėti nemalonumų, ateiti, atvykti, būti, eiti, sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti, tapti, pasidaryti, darytis, aplankyti, užeiti, užsukti, rodyti, išstatyti, nueiti, atvažiuoti, artėti, ten, čionai, čia, būti atrastam, išaiškėti, paaiškėti, tapti žinomam, užsisakyti paštu, iškviesti, išsikviesti, kviesti, pakviesti, pasamdyti, kilti, įsitaisyti, pataikyti, priimti, atsigauti, į visas puses, pirmyn ir atgal, kraipyti, plaikstytis, plaktis, plazdenti, tradiciškai, tęsti, toliau varyti, užsispyrus toliau daryti, iš kur

 • (auf und ab, hin und her)bewegen (v.) šokinėti
 • hin und her (adv.) pirmyn ir atgal
 • hin und her () į visas puses
 • hin und her bewegen (v.) plazdenti, plaktis, plaikstytis
 • hinter...her () paskui
 • von alters her (adv.) tradiciškai
 • wo .. her (adv.) iš kur
 • von der Küste her (adj.) pučiantis, nešantis nuo kranto, pučiantis/nešantis nuo kranto
 • vor sich her treiben (v.) užsispyrus toliau daryti, tęsti, toliau varyti
 • herkommen von (v.) būti kilusiam iš
 • im Kommen sein (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • kommen lassen (v.) pakviesti, kviesti, iškviesti, pasamdyti
 • kommen lassen () užsisakyti paštu
 • aufkommen (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam, pakilti, kilti
 • aufkommen () sugalvoti, pasiūlyti
 • kommen auf (v.) pasiekti, prilygti, siekti, sudaryti
 • Auskommen (n.) gyvenimas, gyvybė, gyvenimo būdas, gyvūnija, būtybės, pakankamumas
 • auskommen () sugyventi, sutarti
 • nachkommen (v.) pakeisti, paveldėti, pritikti, paklusti, paisyti
 • kommen nach (v.) pakeisti, paveldėti
 • umkommen (v.) numirti, žūti, mirti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę
 • vor Hunger umkommen (v.) badauti, marinti badu, mirti, mirti iš bado
 • zukommen (v.) nusipelnyti, užsitarnauti, būti vertam, tikti
 • kommen zu (v.) priimti, pasiekti, susiklostyti, pataikyti
 • kommen zu () įsitaisyti
 • zukommen lassen (v.) gabenti, perduoti, pervežti, pranešti, susisiekti
 • wieder zu sich kommen () atsigauti, atgaivinti, atgyti
 • Ka-her-ka (Neues Reich) Koiakas

her sinonimai da, dahin, dort, dorthin, heran, herbei, herzu, hier, hierher, hierhin, hin, hinüber, hinzu, nach

Herkommen sinonimai Abstammung, Brauchtum, Geburt, Herkunft, Sitte, Tradition, Überlieferung, Ursprung, Brauch  , Gepflogenheit  (literary, peuple), Gewohnheit  , Usus  (Gesprächs., peuple)

herkommen sinonimai abstammen, angelaufen kommen, ankommen, anrollen, anrücken, entgegenkommen, erreichen, herankommen, herfahren, herstammen, kommen, kommen von, sich einfinden, sich herbemühen, sich nahen, sich nähern, abstammen von  , beruhen auf  , stammen von  

Kommen sinonimai Ankunft, Besuch, Einkommen, Eintreffen, Entkommen

kommen sinonimai ankommen, anlangen, anliegen, anwandeln, aufkreuzen, aufliegen, auf Touren bringen/kommen, brennen, erfolgen, erreichen, erscheinen, flammen, gegeben werden, gelangen, gelten, gezeigt werden, hängen, herüberkommen, holen, in Teufels Küche sein/kommen, landen, laufen, spielen, überfahren, überfallen, überkommen, zeigen, anbrechen, ankommen, anlangen, anmarschieren, anrollen, antanzen, aufblühen, auf den Plan treten, auffliegen, aufgehen, aufkreuzen, aufspringen, aufsuchen, auftauchen, auftreten, aufziehen, ausgehen, ausschlagen, bereisen, besuchen, bevorstehen, daherkommen, drehen, dringen, einbüßen, einfahren, einlaufen, einrichten, eintreffen, eintreten, eintrudeln, entgegenkommen, entspringen, erscheinen, erweisen als, fallen, fertigbekommen, fertig bekommen, fertigbringen, fertig bringen, fertigkriegen, fertig kriegen, folgen, frequentieren, gelangen, geraten, herannahen, heranrücken, heranziehen, heraufziehen, herbeikommen, hereinbrechen, herfahren, herkommen, herüberkommen, hinbringen, hingehen, hinkommen, hinkriegen, in Erscheinung treten, kurz besuchen, landen, liegen an, nahen, näher kommen, rücken, schaffen, seine Schatten vorauswerfen, sich abzeichnen, sich andeuten, sich einen Weg bahnen, sich einfinden, sich einstellen, sich entfalten, sich nähern, sichtbar werden, sich zeigen, stammen, verlieren, vorbeikommen, werden, zu Besuch kommen, zukommen, zum Vorschein kommen, zusammenrücken, zuströmen, stammen von  

Netoliese Herkommen esantys žodžiai