sakyti angliškai

sakyti vertimas say (to); (pranešti, pasakoti) tell; (kalbą ir pan.) speak; jis sako, kad... he says that... ; s. tiesą tell/speak the truth ; nesakęs/nesakydamas nė žodžio without saying a word; s. komplimentus pay compliments; ką jūs sakote? (reiškiant netikėjimą) you don't mean to say so!; kitaip sakant in other words

  • (pa)sakyti tiesą tell the truth
  • galima sakyti () as we say, so to speak, so to say/speak
  • at(si)sakyti, atmesti (v.) deny
  • sakyti kalambūrus (v.) pun

sakyti sinonimai negalintis rasti, nežinantis ką daryti/sakyti, įsakyti, kalbėti, kartoti, liepti, papasakoti, pasakoti, pasakyti, patvirtinti, taisyklingai rašyti

Netoliese sakyti esantys žodžiai
Kiti žodžio sakyti vertimai