power lietuviškai

power vertimas n 1) jėga, galia, energija; 2) galėjimas, sugebėjimas; 3) valdžia; valstybė; 4) mat.laipsnis

 • power cut (n.) elektros nutrūkimas
 • Electric power Elektros srovės galia
 • nuclear power station (n.) branduolinė elektrinė
 • nuclear power (n.) atominė energija, atominė, branduolinė energija
 • Nuclear power Branduolinė energija
 • legal power (n.) jurisdikcija, juridinė galia
 • power bloc (n.) blokas
 • power plant (n.) elektrinė, jėgainė
 • power plant (n.) elektrinė
 • power failure (n.) elektros nutrūkimas
 • high-power (adj.) galingas
 • power of decision (n.) sprendžiamoji galia
 • power of initiative (n.) iniciatyvos teisė
 • power pylon (n.) stulpas
 • power point (n.) kištukinis lizdas
 • power point (n.) rozetė
 • power shovel (n.) kasimo mašina, ekskavatorius, kasėjas
 • power of ratification (n.) ratifikacijos galia
 • power of attorney (n.) įgaliojimas
 • Power of attorney Įgaliojimas
 • power of assessment (n.) vertinimo galia
 • power of implementation (n.) įgyvendinimo įgaliojimai
 • power outage (n.) elektros nutrūkimas
 • Power outage Energetinė avarija
 • power of veto (n.) veto
 • power play (n.) susikimšimas, kamšatis
 • power station (n.) elektrinė, jėgainė
 • Power station Jėgainė
 • power to appoint (n.) paskyrimo galia
 • power to negotiate (n.) derybiniai įgaliojimai
 • power train (n.) pavara
 • power-mad person (n.) autokratas, patvaldys, tironas, despotas
 • Wind power Vėjo energija
 • budgetary power (n.) biudžeto valdymo institucija
 • political power (n.) politinė galia
 • siting of power stations (n.) elektrinių vietos parinkimas
 • abuse of power (n.) piktnaudžiavimas valdžia
 • purchasing power parity (n.) perkamosios galios lygiavertiškumas
 • Purchasing power parity Perkamosios galios paritetas
 • statutory power (n.) reglamentavimo įgaliojimai
 • power-driven (adj.) elektra ir pan. varomas
 • advisory power (n.) patariamoji galia
 • delegation of power (n.) galių perdavimas
 • second power (n.) kvadratas
 • discretionary power (n.) savaveiksmiškumo įgaliojimai
 • personalisation of power (n.) valdžios įasmeninimas
 • executive power (n.) vykdomoji valdžia
 • decommissioning of power stations (n.) elektrinių uždarymas
 • hydroelectric power (n.) hidroelektros energija
 • judicial power (n.) teisminė valdžia
 • legislative power (n.) įstatymų leidžiamoji valdžia
 • legislative power (n.) įstatymų leidžiamasis, įstatymų leidžiamoji valdžia
 • purchasing power (n.) perkamoji galia
 • Purchasing power Perkamoji galia
 • supervisory power (n.) priežiūros galia
Paaiškinimas anglų kalba
 • (quality) possession of controlling influence
 • (physics) the rate of doing work; measured in watts (= joules/second) Topic: physics. Type of: physical phenomenon
 • (cognition) possession of the qualities (especially mental qualities) required to do something or get something done
 • (government activity) holding an office means being in power
 • (causal agent) one possessing or exercising power, influence, or authority
 • (mathematical notation) a mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself
 • (strength) physical strength
 • (nation) a state powerful enough to influence events throughout the world
 • (businessman) a very wealthy or powerful businessman
 • (provide) to supply the force or power for the functioning of Type of: provide

Power sinonimai Power, Personal, Power, Professional, Social, Power

power sinonimai a big noise, ability, administration, ascendancy, authorisation, authority, authorization, baron, big businessman, big cheese, big deal, big enchilada, big fish, big gun, big noise, big wheel, business leader, capability, capacity, certification, clout, competence, competency, control, current, current electricity, domination, dominion, drive, dynamic electricity, effectiveness, electric current, electricity, energy, engine power, exponent, faculty, flow, force, government, great card, head honcho, hegemony, high-up, index, intensity, king, leverage, magnate, majesty, major power, mandate, mastery, might, mightiness, mogul, nerve, ocean current, office, omnipotence, permission, potence, potency, powerfulness, proxy, raj, reign, rule, sceptre, sea current, skill, sovereignty, strain, stream, strength, superpower, supremacy, sway, tenure, top executive, tycoon, vehicle, vigor, vigour, volume, warrant, world power, big shot, bigwig, great power, nob, state power, sway

Netoliese power esantys žodžiai