price lietuviškai

price vertimas 1. n kaina; at a price (gana) brangiai; cash price parduodamoji kaina; ceiling prices išpūstos kainos; cost price savikaina; fixed prices tvirtos kainos; to pay a heavy price brangiai užmokėti (for); spot pricekaina grynais pinigais; trade price fabrikinė kaina; to cut prices sumažinti kainas; above/beyond/without price labai brangus; neįkainojamas; at any price bet kuria kaina;2. v nustatyti kainą, įkainoti

 • market price (n.) rinkos kaina
 • price of energy (n.) energijos kaina
 • price list (n.) kainoraštis
 • price-list (n.) kainoraštis
 • price support (n.) kainų palaikymas
 • price agreement (n.) susitarimas dėl kainų
 • price of agricultural produce (n.) žemės ūkio produktų kaina
 • price stability (n.) kainų pastovumas
 • cut price (n.) pigumas
 • cut-price () pigus, prastas, sumažintomis kainomis, ryškus, ekstravagantiškas, akį rėžiantis, rėksmingas, rėžiančių spalvų, rėkiantis, puošeiviškas, išsičiustijęs
 • price freeze (n.) kainų įšaldymas
 • price regulations (n.) kainų reguliavimas
 • price of farm land (n.) dirbamosios žemės kaina
 • price of securities (n.) vertybinių popierių kaina
 • price reduction (n.) nuolaida, kainų mažinimas
 • price reduction (n.) kainų mažinimas
 • price disparity (n.) kainų nevienodumas
 • price control (n.) kainų kontrolė
 • price fixed in advance (n.) išankstinė nustatytoji kaina
 • price formation (n.) kainodara
 • price indexing (n.) kainų indeksavimas
 • price fluctuation (n.) kainų svyravimas
 • price net of tax (n.) kaina be mokesčio
 • price of land (n.) žemės sklypo kaina
 • without price (adj.) neįkainojamas
 • cost price (n.) savikaina
 • guaranteed minimum price (n.) mažiausia garantuotoji kaina
 • activating price (n.) skatinamoji kaina
 • bracket price (n.) intervalinė kaina
 • consumer price (n.) vartojimo kaina
 • cif price (n.) CIF kaina
 • basic price (n.) pagrindinė kaina
 • free-at-frontier price (n.) laisva pasienio kaina
 • free price (n.) laisvoji kaina
 • minimum price (n.) mažiausioji kaina
 • price increase (n.) kainų didinimas
 • delivered price (n.) tiekimų kaina
 • mixed price (n.) mišrioji kaina
 • average price (n.) vidutinė kaina
 • common price policy (n.) bendroji kainų politika
 • discriminatory price (n.) diskriminacinė kaina
 • import price (n.) importo kaina
 • farm price support (n.) EB žemės ūkio kainų palaikymas
 • export price (n.) eksporto kaina
 • guaranteed price (n.) garantuotoji kaina
 • industrial price (n.) gamybos kaina
 • commodity price (n.) pagrindinių produktų kaina
 • norm price (n.) tikslinė kaina
 • preferential price (n.) lengvatinė kaina
 • free-on-board price (n.) FOB kaina
 • intervention price (n.) intervencinė kaina
 • maximum price (n.) didžiausioji kaina
 • food price (n.) maisto kaina
 • guide price (n.) orientacinė kaina
 • imposed price (n.) priverstinė kaina
 • offer price (n.) pasiūlos kaina
 • producer price (n.) gamintojo kaina
 • reference price (n.) atskaitos kaina
 • purchase price (n.) pirkimo kaina
 • sluice-gate price (n.) nuleidžiamoji kaina
 • support price (n.) palaikomoji kaina
 • unit price (n.) vieneto kaina
 • world market price (n.) pasaulinė rinkos kaina
 • representative price (n.) būdingoji kaina
 • price index (n.) kainų indeksas
 • threshold price (n.) slenkstinė kaina
 • reduced price (n.) sumažintoji kaina
 • selling price (n.) pardavimo kaina
 • representative market price (n.) būdingoji rinkos kaina
 • retail price (n.) mažmeninė kaina
 • trigger price (n.) paleidžiamoji kaina
 • wholesale price (n.) didmeninė kaina
 • withdrawal price (n.) pasitraukimo iš rinkos kaina
 • transport price (n.) vežimo kaina
Paaiškinimas anglų kalba
 • (monetary value) the property of having material worth (often indicated by the amount of money something would bring if sold)
 • (terms) the amount of money needed to purchase something
 • (toll) value measured by what must be given, done, or undergone to obtain something
 • (worth) the high value or worth of something Type of: worth
 • (reward) a monetary reward for helping to catch a criminal Type of: reward
 • (cost, bribing someone) cost of bribing someone Type of: cost
 • (determine) to determine the price of Type of: determine
 • (ascertain) to ascertain or learn the price of Type of: ascertain
 • (soprano) a United States operatic soprano (born: 1927)

Price sinonimai Leontyne Price, Mary Leontyne Price

price sinonimai amount, cash value, charge, charge per unit, cost, damage, expenditure, expense, fare, figure, monetary value, money value, payment, rate, terms, toll, value, worth, approximate, assess, estimate, gage, gauge, guess, judge, make, label, label with a price, list, mark, ticket

Netoliese price esantys žodžiai