palaikyti angliškai

palaikyti vertimas 1. (kurį laiką) hold, keep (for some time); p. ką už rankos hold smb's arm; support smb by the arm;2. (paremti) support; (kandidatūrą, nuomonę ir pan. t. p.) back (up), second ; 3. (neleisti išnykti, nusilpti) keep up, maintain; p. drausmę keep/uphold discipline; p. tvarką maintain order; p. ryšius keep in touch (with); p. draugiškus santykius maintain friendly relations (with);4. (kuo)(mis) take (for); jį palaikė kažkuo kitu he was (mis) taken for somebody else

  • palaikyti kurią nors pusę () side with, take sides
  • palaikyti kieno pusę () align, array, stick up for, stand up for, take someone's part
  • palaikyti gerą būklę (v.) condition
  • palaikyti kieno nors pusę () side with, take sides
  • palaikyti ryšį (v.) intercede, mediate, intermediate, liaise, arbitrate
  • palaikyti ką kuo (v.) mistake, misidentify, take

palaikyti sinonimai išlaikyti, nuspręsti pasirinkti, painioti, palaikyti kieno pusę, prisijungti, prisišlieti, remti, užstoti, iškęsti, išlaikyti, leisti, pakelti, pakęsti, iškęsti, paremti, pritarti, remti, toleruoti

Netoliese palaikyti esantys žodžiai
Kiti žodžio palaikyti vertimai