rank lietuviškai

rank vertimas I1. n 1) eilė, greta; 2) laipsnis, rangas, užimama vieta; 3) kategorija, atskyris; the rank and file (t. p. the ranks) eiliniai kareiviai; eiliniai (partijos) nariai; paprasti žmonės; to fall into rankišsirikiuoti;2. v 1) rikiuotis viena eile; 2) klasifikuoti; 3) duoti arba užimti vietą; to rank high (low) užimti aukštą (žemą) vietą, padėtį IIa 1) vešlus, tankus; 2) dvokiąs; 3) bjaurus, šlykštus; 4) apaugęs piktžolėmis; 5) aiškus, žinomas (neigiamosiomis ypatybėmis)

 • cab rank (n.) taksi stovėjimo aikštelė
 • higher rank (n.) vyresniškumas
 • the rank and file () eiliniai žmonės, kareivis, eilinis, eiliniai
 • social rank (n.) rangas, laipsnis
 • taxi rank (n.) taksi stovėjimo aikštelė
 • lower in rank (v.) pažeminti
 • lower rank (n.) blogesnė kokybė, žemesnė padėtis, nepilnavertiškumas
 • Military rank Karinis laipsnis
 • Diplomatic rank Diplomatinis rangas
 • Ensign (rank) Ensainas
 • Dan (rank) Danas (sportas)
 • Bombardier (rank) Bombardyras
 • Private (rank) Eilinis
Paaiškinimas anglų kalba
 • (line) a row or line of people (especially soldiers or police) standing abreast of one another Type of: line
 • (relative status) relative status Type of: status
 • (military machine) the ordinary members of an organization (such as the enlisted soldiers of an army)
 • (social station) position in a social hierarchy
 • (body) the body of members of an organization or group
 • (be) to take or have a position relative to others Type of: be
 • (evaluate) to assign a rank or rating to
 • (excel) to take precedence or surpass others in rank
 • (fertile) very fertile; producing profuse growth Similar to: fertile
 • (offensive) very offensive in smell or taste Similar to: offensive
 • (conspicuous) conspicuously and outrageously bad or reprehensible
 • (complete) complete and without restriction or qualification; sometimes used informally as intensifiers
 • (abundant) growing profusely Similar to: abundant

rank sinonimai absolute, blatant, crying, downright, egregious, flagrant, glaring, gross, lush, luxuriant, out-and-out, rampant, right-down, sheer, thriving, array, branch, class, column, condition, degree, department, dignity, division, echelon, file, hierarchy, level, line, membership, nobility, personnel, position, range, rank and file, series, social class, social rank, social station, social status, socio-economic class, sort, standing, station, status, stratum, tier, grade, order, outrank, place, range, rate

Netoliese rank esantys žodžiai