paremti angliškai

paremti vertimas 1. (paramstyti) prop/shore up; 2. support; (nuomonę, kandidatūrą t. p.) back (up), second ; p. puolimą artilerijos ugnimi give an offensive artillery support; p. kieno pasiūlymą support/second smb's proposal ; (susirinkime) support a motion

  • pažadėti paremti () sponsor, patronize, patronise

paremti sinonimai palaikyti, apramstyti, atremti, auginti, bazuotis, grįsti, iškęsti, išlaikyti, lipti, pakelti, pakęsti, palaikyti, pasiremti, patvirtinti, pritarti, prižiūrėti, puoselėti, remti, telktis, toleruoti, ugdyti

Netoliese paremti esantys žodžiai
Kiti žodžio paremti vertimai