early lietuviškai

early vertimas 1. a 1) ankstyvas; 2) priešlaikinis; the early bird catches the worm priež. ankstyvas paukštis pagauna kirmėlę; to keep early hours anksti keltis ir anksti gulti;2. adv 1) anksti; 2) laiku; early in the day anksti rytą;perk. laiku; iš anksto

 • early season (n.) ne sezono metas
 • early election (n.) pirmalaikiai rinkimai
 • Early Middle Ages Ankstyvieji viduramžiai
 • early childhood (n.) kūdikystė, ankstyvoji vaikystė
 • early childhood (n.) ankstyvoji vaikystė
 • early bird (n.) ankstyvas paukštis
 • early retirement (n.) paankstintas išėjimas į pensiją
 • early fruit and vegetables (n.) ankstyvieji vaisiai ir daržovės
Paaiškinimas anglų kalba
 • (beginning, period, time) at or near the beginning of a period of time or course of events, or before the usual or expected time Similar to: aboriginal, advance, archean, archeozoic, azoic, earlier, earlyish, premature, previous,...
 • (being, occurring, early) being or occurring at an early stage of development Similar to: archaical, crude, embryonic, incipient, new, precocious
 • (past) belonging to the distant past
 • (young) very young Similar to: young
 • (linguistics) of an early stage in the development of a language or literature Topic: linguistics. Similar to: Old
 • (future) expected in the near future Similar to: future
 • (early on) during an early stage
 • (ahead of time) before the usual time or the time expected
 • (betimes) in good time

early sinonimai immediate, prompt, quick, straightaway, precocious, advanced, former, other, premature, prematurely, untimely, ahead of time, beforehand, betimes, early on, too soon, at an early date, forward, precocious, soon

Netoliese early esantys žodžiai