dieną angliškai

dieną vertimas in the day-time, by day; (popiet) in the afternoon; ištisą dieną the whole day; all day (long); sekančią dieną next day; vieną gražią dieną one fine day; darbo diena work day, working day; poilsio diena rest-day, day of rest; day off; 2. (švitimo pradžia, aušra) daybreak, dawn; jau netoli diena day is breaking, it is dawning; 3. (para) day, twenty-four hours; išbūti tris dienas stay for three days; 4. dgs. (laikas, amžius) time sg, life sg; jis gyvena paskutines savo dienas he is living the last of his days; mūsų dienoms užteks it will last our time; 5. (kalendorinė data): Paryžiaus komunos diena anniversary of the Commune (of Paris); Tarptautinė moters diena International Woman's Day; gimimo diena birthday; kelinta šiandien diena? what date is it today?, what is the date?; šiomis dienomis (apie praeitį) the other day; (apie ateitį) one of these days; iš mažų dienų from (one's) childhood , from a child; diena iš dienos day by day, day after day, from day to day, every day; laba diena, labą dieną good day/afternoon; juodai dienai for a rainy day; perduokit jam labų dienų give him my (best) regards; jaunos dienos one's youth sg; šiokia diena weekday; šventa diena red-letter day

 • atmintina diena () red-letter day
 • ištisinė darbo diena (n.) continuous working day
 • vakarykštė diena (adv.) yesterday
 • diena iš dienos () day by day, daily, day in day out, day after day, day ZZZetcZZZ in, day ZZZetcZZZ out
 • Padėkos diena (n.) Thanksgiving, Thanksgiving Day
 • darbo diena () workday, working day, work day, work-day
 • su gimimo diena () happy birthday
 • poilsio diena (n.) holiday
 • Kalėdų antroji diena () Boxing Day
 • Pelenų diena (n.) Ash Wednesday
 • atpildo diena () Judgment Day, Judgement Day, Day of Judgment, Day of Judgement, Doomsday, Last Judgment, Last Judgement, Last Day, day of reckoning, crack of doom, end of the world, eschaton
 • nepilną darbo dieną () part-time, parttime

diena sinonimai dienos metas, kai bûna pamokos, kai būna pamokos, para

Netoliese dieną esantys žodžiai
Kiti žodžio dieną vertimai