bring lietuviškai

bring vertimas v (brought) 1) atnešti; 2) atvesti; 3) atvežti; 4) pristatyti; patiekti; to bring to life atgaivinti; bring home to smb priverstisuprasti (pajausti); to bring about iššaukti; būti priežastimi; to bring back a) grąžinti; b) priminti; to bring down a) numušti (lėktuvą); b) sumažinti (kainas); to bring forth gimdyti, duoti vaisių; to bring in a) įvesti; b) duoti (pelną); c): bring in a verdict of guilty, bring smb in guilty teis. pripažinti kaltu; to bring into įvesti; bring into actionmesti į mūšį; to bring into beingpaleisti į darbą; to bring into play paleisti (į darbą); to bring out a) parodyti; iškelti aikštėn; b) paskelbti; to bring upa) auklėti; ugdyti; b) iškelti klausimą; c) apsistoti; to bring to pass praeiti/praplaukti; bring oneself to believe (todo)prisiversti patikėti kuo(padaryti ką); bring down the house sukelti audringus plojimus; bring up the rear būti eisenos gale;bring smb to date supažindinti ką su dalyku/reikalu

 • bring to an end (v.) padaryti galą, sužlugdyti
 • bring back (v.) atgaivinti, padėti atgal, sugrįžti, priminti, grąžinti
 • bring closer (v.) prisitraukti, pritraukti
 • bring into conformity with (v.) suderinti
 • bring about (v.) įvykti, tapti tikrove, ávykti
 • bring about () pasiekti, sudėti, sumontuoti, būti priežastimi, sukelti
 • bring around (v.) atgaivinti, išgydyti, užgyti, užgydyti
 • bring down (v.) numušti, nuversti, pakirpti, sumažinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, apkrauti, apsunkinti, nuleisti, nusileisti, nukristi, nutupdyti
 • bring in (v.) paduoti apeliaciją, apskųsti apeliacine tvarka, būti parduotam už, įgyti, tapti, būti, pasiekti, laimėti, uždirbti, gauti
 • bring off (v.) sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti
 • bring off (v.) prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • bring round (v.) atgaivinti
 • bring to justice patraukti į teismą
 • bring forward () iškelti, pasiūlyti, pagreitinti, atkelti, padidinti
 • bring home the bacon (v.) prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • bring home to (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
 • bring into action (v.) imti á kariuomenæ
 • bring into conformity (v.) suderinti
 • bring into focus (v.) nustatyti ryškumą
 • bring into line (v.) suderinti
 • bring into line with (v.) suderinti
 • bring into operation (v.) duoti, galioti, pateikti, uždėti, užsimauti, užsivilkti, užtepti
 • bring nearer (v.) prisitraukti, pritraukti
 • bring on (v.) sukelti, reikalauti, gaminti, duoti
 • bring on o.s. (v.) užsitraukti
 • bring pressure to bear on (v.) prilipti prie, mėginti paveikti
 • bring through (v.) išgelbėti
 • bring to (v.) įkalbėti, atgaivinti
 • bring to life () pagyvinti
 • bring to light (v.) išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, išduoti, iškelti aikštėn
 • bring to perfection (v.) patobulinti, tobulinti
 • bring under the hammer (v.) parduoti aukcione
 • bring up to date (v.) aktualia medžiaga, atnaujinti
 • bring up-to-date () aktualia medžiaga, atnaujinti
 • bring upon o.s. (v.) užsitraukti
 • bring-and-buy (n.) sendaikčių turgus
 • bring forth (v.) būti tėvu, gaminti, leisti, išleisti
 • bring into the open (v.) išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, išduoti, iškelti aikštėn
 • bring out (v.) išleisti, išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, išduoti, iškelti aikštėn, leisti, išspausdinti, atidengti, gaminti, duoti
 • bring shame on (v.) užtraukti gėdą, uþtraukti gëdà, sugėdinti, daryti gėdą
 • bring together (v.) sujungti, susijungti, susitikti
 • bring up (v.) vemti, išmesti, versti, spjauti, nurodyti, paminėti, minėti, pasakyti, užsiminti, kalbėti, užsiminti apie, iškelti, pateikti, sukelti, pažadinti, pakilti, statyti, pakelti, pastatyti, auginti, išauginti, išauklėti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (carry) to take something or somebody with oneself somewhere
 • (cause, come, particular) to cause to come into a particular state or condition Type of: change
 • (work) to cause to happen or to occur as a consequence
 • (transmit) to go or come after, and bring or take back
 • (land) to bring into a different state
 • (be accompanied by) to be accompanied by Followed by: come up
 • (institute) to advance or set forth in court
 • (give) to bestow a quality on
 • (bring in) to be sold for a certain price
 • (attract) to attract the attention of Type of: attract
 • (induce) to induce or persuade Type of: induce

bring sinonimai take, take away, accompany, bring along, bring in, carry, cart, cite, command, convey, convoy, deliver, do, draw, earn, fetch, get, introduce, produce, realise, realize, summon, take, transport, accompany, add, bestow, bring along, bring in, call for, collect, contribute, convey, fetch, get, impart, institute, land, lend, make for, pick up, play, take, work, wreak

Netoliese bring esantys žodžiai